SWITCH

Nästan en tredjedel av Sveriges kvinnor känner sig otrygga ute på kvällen, och många väljer till och med att stanna hemma på grund av oro för överfall och misshandel. Dessa siffror ökar. Problemet beror såklart till störst del på de strukturer och normer som finns i samhället idag. Men jag har valt att försöka lösa problemet …

More