SWITCH

Nästan en tredjedel av Sveriges kvinnor känner sig otrygga ute på kvällen, och många väljer till och med att stanna hemma på grund av oro för överfall och misshandel. Dessa siffror ökar. Problemet beror såklart till störst del på de strukturer och normer som finns i samhället idag. Men jag har valt att försöka lösa problemet med själva mörkret.

Jag har skapat organisationen SWITCH som både belyser problemet OCH staden för att göra det tryggare utomhus på kvällen. Att svagt belysa gångtunnlar och parkvägar räcker inte, för vad händer där tunneln tar slut? Vad händer uppe på kullen bland träden bredvid parkvägen? Det är där jag vill jag att det ska lysas upp och den oron jag vill slippa. De produkter jag skapat lyser på olika sätt i mörkret och uppmärksammar detta stora samhällsproblem.

Kvinnor begränsas av mörkret och otryggheten som kommer med den. Jag vill att det här problemet ska tas på allvar och hoppas att alla kommer känna sig trygga ute på kvällen i framtiden.

Leave a Reply