MadLove

Alla som någonsin har demonstrerat har något gemensamt. De var arga, kärleksfulla och framförallt modiga. Arga och kärleksfulla för att de kämpar för sig själva och andra för förändring, och modiga för att de vågar visa sin åsikt och kämpar för den. Men en studie visar att det finns en fara att sociala medier ger …

More

Brain Food

Problem 160 000 personer i Sverige lider av någon typ av demenssjukdom där alzheimer är den vanligaste. De största riskfaktorerna är hög ålder och ärftlighet men sjukdomen kan även uppträda tidigt, redan från 35 års ålder. Och visste ni att kvinnor drabbas i större utsträckning än män? Problemet är att sjukdomen ökar och antalet drabbade …

More

Organisk

Problem: Idag dör en svensk varje dag i väntan på ett nytt organ, det är ett problem! Jag har utgått från hållbarhetsmål nr 3, som handlar om att säkerställa att alla kan leva ett hälsosamt liv. Visste ni: Dom flesta människor i Sverige har förutsättningar till att bli organdonator? Genom att säga JA till organdonation …

More