MadLove

Alla som någonsin har demonstrerat har något gemensamt. De var arga, kärleksfulla och framförallt modiga. Arga och kärleksfulla för att de kämpar för sig själva och andra för förändring, och modiga för att de vågar visa sin åsikt och kämpar för den.

Men en studie visar att det finns en fara att sociala medier ger människor en emotionell distans, att de inte förstår och inte kan filtrera sina egna känslor. Detta resulterar i näthat och nättroll. Det är kärleksfulla och arga människor som inte vågar visa sin åsikt utan gömmer sig bakom en anonymitet. En anonymitet som hindrar den förändring ett hållbart samhälle behöver.

MadLove är en organisation som jobbar med att engagera ungdomar till att våga tro på sina åsikter och våga uttrycka dem genom demonstration. För det är genom åsikterna och genom modet att gå ut för att demonstrera för sin sak som ämnen kommer kunna diskuteras och samhällsförändring kommer kunna skapas.

Genom engagemangsposters, demonstrationsprodukter och en digitalplattform ska fler unga våga gå ut och demonstrera.

Affischerna är fem till antalet och anspelar alla på antingen kärleken eller på ilskan. Två stycken fokuserar på ilska och använder mer ord än bilder medan två andra är mer bildbaserad och fokuserar på kärleken. Den sista postern, i storleken 2m x 1,5m, är blandning av båda två för att knyta ihop säcken. Syftet med affischerna är att upplysa om ett problem och uppmana till att det är dags att göra något.

Demonstrationsprodukterna består av en fackla, en tändsticksask, en flaska tändvätska, en sprayburk, ett plakat och en penna. Tillsammans fungerar dessa produkter som ett demonstrationskit där alla produkter är saker som i historian har behövts men också saker som som behövs idag för att kunna demonstrera. Facklan fungerar som en symbolprodukter för förändringen och känslouttrycken och har ett mer symbolvärde än ett funktionellt värde. Resten av produkterna fungerar som funktionella produkter för demonstration.

Den sista delen, en digital plattform, fungerar som ett sätt att lättare kunna nå ut till ungdomar men också ett sätt att utbilda och inspirera till demonstration. Hemsidan fungerar som ett sätt att beställa produkterna, att läsa om vad som krävs för att kunna demonstrera samt att hålla koll på historian och nyheter kring demonstration.

MadLoves Instagram fungerar som en snabbare form av nyhetssidan från hemsidan. Där kommer mycket inspiration och bildning spridas i form av starka bilder och kortare texter om olika ämnen som rör demonstration.

Till hela projektet gjordes också en reflektion om hela arbetet. Detta är en video som kort visar mina tankar och känslor kring projektet, men kanske inte mycket av projektet. Enjoy!

(lösen: Reflektion)

Trots att det kan verka mycket så är det lätt att gå ut och demonstrera. Det gäller att ha en åsikt, alla har en. Det gäller att va arg, det gäller att va kärleksfull men framförallt modig.

Leave a Reply