Brain Food

Problem

160 000 personer i Sverige lider av någon typ av demenssjukdom där alzheimer är den vanligaste. De största riskfaktorerna är hög ålder och ärftlighet men sjukdomen kan även uppträda tidigt, redan från 35 års ålder. Och visste ni att kvinnor drabbas i större utsträckning än män? Problemet är att sjukdomen ökar och antalet drabbade kommer fördubblas innan år 2050 om inget görs. Det andra problemet är att det saknas pengar för att driva forskningen framåt i samma takt. 

Lösning

Men det finns några positiva aspekter också. För visste ni att man själv kan minska risken att drabbas av alzheimer och det med enkla knep i vardagen? Enligt forskare kan man med rätt sorts mat minska risken att drabbas ända upp till 50!. Äter man efter den så kallade mind-dieten minskar man risken att drabbas och hjärnan kan dessutom bli upp till sju år yngre än sin verkliga ålder. Att träna och vara fysiskt aktiv minskar risken för att drabbas. Att umgås socialt kan skydda mot att utveckla sjukdomen. Forskare har även sett att hög utbildning är en faktor som gör att risken minskar att drabbas. Med mitt projekt Brain Food vill jag underlätta och upplysa om allt det jag nyss tagit upp. Och självklart går all vinst till forskning om Alzheimer. 

Brain Food

För att underlätta för människor att veta vilken mat som är bra mat för hjärnan har Brain Food tagit fram en märkning som sätts på mat i dagligvaruhandeln. Märkningen kan liknas som en krav-märkning och den indikerar att maten är bra mat för hjärnan. Men för att uppmärksamma de andra sakerna som är bra för att minska risken att drabbas, så som att träna, umgås socialt och plugga har Brain Food tagit fram en rad olika produkter. Produkterna är nyttiga snacks som är bra för hjärnan. Affischer har tagits fram för att marknadsföra både märkningen samt sjukdomen i sig.

Leave a Reply