Allt för laget

I Sverige lägger vi årligen 50 miljarder på felköp, det är alltså 50 miljarder i ren skräpkonsumtion! Slit-och-släng-konsumtionen ökar stadigt och forskningen visar inga tecken på att det håller på vända. Svenskarnas fotavtryck på miljön växer i takt med en ökad konsumtion och sätter därmed en ohållbar press på jorden.

För att en omställning ska kunna ske krävs det att framtidens konsumenter är villiga att ändra sina konsumtionsvanor från linjärt till cirkulärt. Med detta arbete vill jag genom design bidra med lösningar till FN:s globala mål nummer 12 Hållbar konsumtion och produktion, samt nummer 13 Bekämpa klimatförändringarna. Jag heter Karolin Johansson och mitt självständiga arbete syftar till att skapa hållbar återvinning av kunskap hos äldre människor. 

Med hjälp av design har jag skapat ett bokförlag som heter Allt för laget. Vi återvinner äldre människor genom att skapa kommunikation med yngre generationer. Vi säljer kulturprodukter till barn och unga vuxna på den svenska bokmarknaden. För oss är mötet början till en hållbar förändring.

Allt för laget.

Leave a Reply