2020

VÅRA

Ett projekt om sociologiskt och miljömässigt hållbara mensprodukter- för alla.

D’EAUBONNE

I generationer har kvinnor kämpat för sina mänskliga och kvinnliga rättigheter. Trots detta står just kvinnor för över

atlant.

Jag har under hela våren arbetat med mål 13 som handlar om klimatförändringarna samt mål 14 om haven och marina miljöer

Utter&Company

Idag står medelsvenskens livsmedelskonsumtion för 25 procent av sin klimatpåverkan. Det är en hög siffra som enkelt skull

Sol & Våg

Sol & Våg är ett normbrytande företag som marknadsför sig i form av en oberoende konstkampanj. Marknadsföringen sker

Kött & blod

Kött & blod är ett koncept för ett kommersiellt konstprojekt som saluför produkter med attribut från kött i syfte at

LE ROND

I Sverige slänger vi 7,5 kilo textilavfall per person årligen. Mer än hälften av detta avfall skulle kunna återanvändas.

JOIN | select combine unite

Idag finns begreppet ”slit och släng-samhälle” som vi har skapat på grund av att vi konsumerar allt mer och mer. Detta

HS

Vid klädtillverkning i textilindustrin används många kemikalier som är farliga både för miljön och hälsan, vilket inte

Klimatmat

Importerad mat står för 60% av klimatpåverkan. Samtidigt som vi i Sverige slänger 45 Kilo mat per person varje år.&n

“Godis”

I mitt självständiga arbete har jag tagit fram varumärket “Godis”. Ett hållbarare och nyttigare alternativ til

Allt för laget

I Sverige lägger vi årligen 50 miljarder på felköp, det är alltså 50 miljarder i ren skräpkonsumtion! Slit-och-släng-k