TOVA

Sammanfattning

Tova skapades för att ta vara på svensk ull som annars till stor del slängs. Det är idag svårt att ta vara på den. Några av anledningarna till det är bland annat att många svenska fårbesättningar är små och att raser och kvalitet på ullen varierar, vilket gör det svårt att producera garn till textilier i den skala som spinnerier kräver.

Tova har i stället dragit nytta av de hindren och producerar och säljer därför tovade väskor av svensk ull där varken raser, färger eller kvalitet blir ett hinder utan i stället det som skapar väskornas unika utseende. De naturliga färgerna som finns på ullen blandas med växtfärgad ull, vilket gör varje väska unik. De förblir också naturligt nedbrytbara och kan komposteras när de har använts klart.

Kreativ brief

Många av de textilier vi använder kommer från en storskalig industri med enorma hållbarhetsproblem. Samtidigt har vi lokalt i Sverige en hållbar textilfiber som inte tas om hand. Den största delen av den svenska fårullen slängs främst på grund av bristande infrastruktur kring hanteringen av den. Detta trots dess fantastiska egenskaper. För att ge ullen den plats och status den förtjänar blev uppdraget att skapa ett premiumvarumärke för produkter ansvarsfullt producerade i svensk fårull samt att underlätta problemen kring ullhanteringen.


Designlösning

Fårens olikheter så som raser, färger och ullkvalitet är det som tillsammans med växtfärgad ull blir utmärkande för Tovas väskor. Nedan ser du några exempel på hur stora variationerna på väskorna kan vara.

Tovas väskor i olika färgblandningar
För att framhäva väskorna så har ett minimalistiskt manér valts både när det gäller färger och typografi.
Hemsida med webshop

Vilma Holm

Mitt intresse för skapande har alltid funnits och på senare år har också hållbarhetsfrågor och cirkulär design intresserat mig mycket. Jag vill skapa design som är hållbar och som inte ger negativa konsekvenser för människor, djur och natur. Det är en tanke som jag har med mig i allt jag designar och skapar.

Kontakt
vilmaholm.se
holmvilma@gmail.com

Leave a Reply