Pur

Att sälja lyx för att bota fattigdom

Antalet fattiga barn i Sverige utgör idag ca 12 procent och antalet fortsätter att öka. Dessa tolv procent utgörs dels av de barn som har föräldrar som av olika skäl inte klarar av att försörja dem, de som håller sociala myndigheter som sina föräldrar och de som kommer till Sverige som flyktingar. Varumärket Pur kommer att bedriva en verksamhet där intäkterna går till att arbeta för en högre medvetenhet hos samhälle och politiker samt samlas till en fond till förmån för dessa utsatta barn. Hjälporganisationen ska alltså, på kommersiell basis, skapa rättvisare uppväxtvillkor för sveriges fattiga barn. Genom varumärket Pur ska vi sälja lyxprodukter, smycken, klockor och accessoarer och därefter använda vinsterna för att  minska barnfattigdomen i landet.

Idén är enkel, och de största problemen ligger egentligen i hur marknaden ser ut och vilka varumärken som innehar de flesta marknadsandelarna. Det är ju inte en helt enkel sak att bara säga att man ska konkurrera med märken som Gucci, Breitling, Rolex och Versace.
Men till att börja med ska vi tala om varför denna idé är viktig. Ur ett samhälleligt perspektiv anser jag att det är viktigt för att skapa en attitydförändring vad gäller människors inställning till fattigdom, eftersom det finns många som faktiskt ifrågasätter problematiken – vissa inser inte att det är ett är problem som är en verklighet för 12 procent av sveriges barn idag. det handlar om barn som på grund av sin uppväxtmiljö och föräldrars ekonomi inte ges samma förutsättningar i livet, och där statistiken har visat på en skillnad i förväntad livslängd jämfört med barn födda i andra kommuner, i vissa fall så stor som arton år.

20problemaffisch

En annan viktig del i affärsiden är det konstnärliga perspektivet. Samtliga av Purs produkter är gjorda av 18 karat rent guld – ett guld som kommer från norra europas största guldgruva – björkdalsgruvan, som ligger i norrbotten en bit utanför skellefteå. Det intressanta i just materialet är att det är en sån kraftfull symbol. Människor har sedan hundratusentals år bakåt i tiden använt guldet som symbol för makt och status – nu säljer vi den som den yttersta symbolen för västvärldens konsumtion – man kan tänka såhär, att den som köper en rolex köper den inte i första hand enbart för att man behöver något som visar tiden. Detta behov vill Pur tillfredsställa Genom att sätta ribban högt   Det höga priset kommer också att särskilja sig genom att ge den som köper möjligheten till att ta ställning på riktigt. Och att bistå med hjälp, på riktigt. För dessa produkter är nämligen inget man betalar för vid ett enskilt tillfälle. Den som köper en produkt från pur måste samtidigt skriva på ett kontrakt där man tar sig an att betala produktens vikt i guld, som en amortering varje månad, livet ut. Detta blir som ett slags hemligt löfte, mellan ägaren och det här goda ändamålet. Något man inte behöver tala om, eller ens visa upp – om man inte vill. Ytterligare en sak som bidrar till produktens exklusivitet, ett löfte av guld. Här kommer också varumärkesnamnet in i bilden – pur alltså ren, äkta. Purt guld.

Guldets ursprung är också något som är en viktig del i organisationen identitet och visuella framtoning. Det västerbottniska ursprunget används också som centrala värden – närheten till naturen, renheten och äktheten och även det råa och ärliga. Samtidigt utgör det en möjlighet till att särskilja sig på en marknad som i stort sett känns ganska låst och konventionell.

DSC05493G DSC05498G DSC05502G DSC05506G

man kan sammanfatta det som att Varumärkets visuella identitet ska göra ett kraftfullt nedslag på en marknad där det mesta handlar om tradition och gamla meriter. Det ska kännas dyrt och därmed viktigt, men samtidigt frångå onödig dekor och fokusera på design av hög klass istället för hög prisklass. Ta bort det vräkiga. Vad gäller förpackningar så kommer inspirationen komma från de givna värden som finns i materialets ursprung.
Förpackningarna till dessa är gjorda av vindpinat, grått björkträ direkt från skogarna kring trakterna runt Björkdalsgruvan.

Organisationen finns på två olika plan – dels finns markbutiken under varumärket Pur på Biblioteksgatan 8 i Stockholm, med närhet till exklusiva butiker  och i centrum för målgruppens uppmärksamhet.. Här finns plats för den intresserade att veta mer om organisationens ändamål samt att skriva kontrakt för någon av produkterna. Organisationen arbetar också i områden med hög grad av barnfattigdom för att informera på skolor, dagis och asylboenden om hur man ansöker till fonden.

 

/ Victor Callmyr