Verka

För att uppnå demokrati krävs det att alla människor i samhället har samma möjlighet att engagera sig och att allas rättigheter respekteras. Sverige är ett av de länder som ligger i framkant när det gäller jämställdhet, men det finns en splittrad bild när det gäller makt och inflytande. Än idag har du inte samma förutsättningar …

More

Kulturverkstaden: Kultur för kultur

Hur ser vi att barn i Sverige är fattiga? Kan vi se det? Faktum är att det väldigt svårt att se. Många barn växer upp i välmående familjer. De har mat. De har kläder. Hus. Villa. Bil. Problemet är att alla inte har det så. De flesta fattiga barnen i Sverige ser ut som helt vanliga …

More

Neutral Zon: Din fristad från normativ diktatur

Det stora problemet Alla människor föds in i en ofrivillig roll, men endast vissa av oss kommer att få ägna hela livet åt att kämpa för sina mänskliga rättigheter och för sin identitet. Samtidigt kan andra glida genom livet utan en tanke på sina privilegier. Att öppet bryta mot könsnormen kräver idag stort mod, och de som …

More

KNUT

Kort om KNUT 7000 människor i Sverige mellan 18 och 26 år är hemlösa. Dessa unga vuxna behöver olika former av stöd för att ordna upp sitt liv och det kan de få hos KNUT. KNUT bedriver en verksamhet där tanken är att de unga hemlösa ska samla in material från staden, exempelvis plastpåsar, för att sedan ta …

More

ADA

Hur skulle din uppväxt sett ut utan din familj? Hur skulle den sett ut i ett land där du inte förstod någon och ingen förstod dig? Varje dag kommer 10 ensamma flyktingbarn till Sverige. Varje dag. De flyr från krig, förföljelse, våld, svält, fattigdom och risken att tvingas bli barnsoldater. Antalet ensamkommande flyktingbarn har ökat med …

More

I’ve

Problemaffisch som visualiserar det problem I’ve ska lösa.  Problembakgrund Över 16 miljoner hektar regnskog försvinner varje år,  vilket motsvarar en drygtredjedel av Sveriges yta. Biologer har uppskattat att fler än 50.000 arter om året utrotas och om 50 år kommer hela regnskogen att vara utrotad. Detta leder tillinte bara till att vi går mista om en stor …

More