X

X Du tänker i genomsnitt 70.000 tankar per dag. Man räknar med att 95% av dessa tankar, tänkte du även igår. Det ger ganska litet utrymme till att hitta nya lösningar till dina problem om tankarna går på repeat. Vore det inte bra om någon som ser världen annorlunda, kunde tänka med dig? Någonstans där kommer …

More

Anemōnē

Har du valt din ensamhet själv eller har någon annan valt den åt dig? Har du valt den själv kommer du antagligen njuta av den, men har någon annan valt åt dig kommer du antagligen lida på grund av den. Fast så enkelt är det inte. Ensamhet är för vissa ett måste för att må …

More

JUNTA

I skapandet av den här kultursatsningen har jag utgått från mina egna intressen och erfarenheter, och det jag tycker saknas i Sundsvalls kulturliv är någonstans där människor kan sy och uttrycka sig konstnärligt i textila material.   När jag gick på gymnasiet gick jag linjen Mode Design på Sundsvalls gymnasium, men två år efter att …

More

något

NÅGOT AV ETT STATEMENT. Min kultursatsning handlar om att lämna något efter sig till eftervärlden. Målet är att sammanfatta samtiden för att på så sätt skapa en beskrivande berättelse som ska berätta om oss för oss men även om oss för framtiden. Projektet kommer inte nödvändigtvis skapa en förståelse mellan människor men likväl en förklaring, och …

More

H E L V E T E T

Jag har valt att fokusera min kultursatsning kring något som jag själv lider av. Du som läser detta också kanske lider av detta, ­eller i alla fall drabbats någon gång. Prestationsångest. Till min kultursatsning har jag skapat en plats för fri konstnärlig­het där kreativt skapande står i fokus. Platsen heter Helvetet och ligger på Sidsjövägen …

More

Landa

I dagens samhälle finns det ingen färdig mall för hur en kultursatsning ser ut. Snarare kan en sådan typ av satsning inta alla möjliga former, och bero helt och hållet på vad det finns för brister och möjligheter där kultursatsningen ämnar ta plats. Men hur kan en grundtanke kring det här begreppet formuleras? Förslagsvis på följande sätt: …

More

Bokhjältarna

Under de senaste åren har läsförståelsen försämrats hos svenska barn, och en av orsakerna kan bero på att högläsningen håller på att försvinna i de svenska hemmen. Allt färre föräldrar högläser för sina barn och på grund av dagens digitala utveckling väljer många barn datorn eller surfplattan framför boken. Som förälder är det lättare att ge …

More

PRISMA

  Kultur i Sundsvall Artikel 27 ”Var och en har rätt att fritt delta i samhällets kulturella liv, att njuta av konst, samt få ta del av vetenskapens framsteg och dess förmåner. Var och en har rätt till skydd för de ideella och materiella intressen som härrör från vetenskapliga, litterära och konstnärliga verk till vilka …

More