Tridagsting

Idén med Tridagsting är att introducera Sundsvall till medeltida kultur genom att arrangera en festlig tillställning där besökarna får uppleva den mat, dryck och underhållning som våra förfäder en gång i tiden konsumerade, samt möjligheten att få ta med upplevelsen hem genom att köpa lokalt producerade hantverksprodukter med en medeltida nisch.

Tridagsting - logotyp.

Tinget återkommer årligen och hålls öppet för allmänheten över tre dagar, en gång på sommaren och en gång på vintern. Budskapet sprids genom historieberättande, i enlighet med den tidsålder som konceptet bygger på, då information och kunskap fördes vidare från person till person. På samma sätt marknadsförs kultursatsningen genom att berätta fiktiva historier som är relaterade till de produkter som Tridagsting erbjuder. Dessa historier ska förstärka upplevelsen av evenemanget och få besökarna att knyta känslomässiga band till kultursatsningen och de personer som Tridagsting väljer att berätta om.

Läderarmband och trollkors förpackade i tyg.

Läderarmband och trollkors förpackade i tyg.

Affärsidén är att med en nischad tillställning – där en gammal kultur lyfts fram och överförs till det moderna samhället – introducera människor till hemgjord dryck i olika smaker samt en stor variation av hantverk med medeltidsnisch som exempelvis bälten och bältesväskor, ljusstakar, smycken och läderarmband.

Vansinnige smeden Enar Vidbåles saftiga mjöd.

Vansinnige smeden Enar Vidbåles saftiga mjöd.

Enar Vidbåles smaskiga mjöd!

Enar Vidbåles smaskiga mjöd!

Produkterna som sidoverksamheten ämnar sälja marknadsförs genom fiktiva bakgrundshistorier för var och en av hantverken. Dessa historier marknadsförs via produkternas förpackningar och dess hangtags, via affischer och sist via hemsidan.

Produkturval: mjöd, läderarmband och trollkors. Visitkort och flygblad.

Mjöd, läderarmband, trollkors, visitkort och flygblad.

Eftersom sidoverksamheten och kultursatsningen är beroende av varandra och sättet de båda marknadsförs på åtskiljs verksamheten och kultursatsningen genom distinkta skillnader i copy för varderas lösningar.

Marens trollkors satt i ett fäste som är förpackat i tyg.

Marens trollkors satt i ett fäste som är förpackat i tyg.

Sidoverksamhetens lösningar är copy som inkluderar specifika namn och händelser varpå kultursatsningens lösningar består av copy som talar om en mer gestaltande och känslomässig koppling till medeltida kultur.

Askirs läderarmband.

Askirs läderarmband.

Analoga och digitala marknadsföringslösningar i form av affischer och aktivitet på sociala medier.

Affisch som marknadsför satsningen.

Affisch som marknadsför satsningen.

Instagram-profil.

Instagram-profil.