SKIR

Mitt examensprojekt kretsar kring hudvårdsindustrins baksida, där tveksamma tillsatser, slarvig produktmärkning och oärlig tillverkning är problem som påverkar både människor och miljö.

Enligt beräkningar så utsätter vi oss, genom våra kroppsvårdsprodukter, för över 200 syntetiska och möjligt miljöfarliga ämnen innan vi ens går utanför dörren på morgonen. Detta är obekväma siffror då huden är det största mänskliga organet och därmed absorberar en stor del av de ämnen som vi tillför. En rapport från Läkemedelsverket visade också att tillverkare slarvar med både märkning och innehåll, hela 76 av 99 förpackningar hade en eller flera felaktigheter.

Som det inte var nog finns det gott om andra problem i form av oärlig marknadsföring, diffusa säljbudskap och greenwashing inom det ekologiska segmentet. Dessa typer av problem är de flesta konsumenter inte medvetna om, så att upplysa om problematiken kändes som det bästa sättet att motivera en förändring. Denna tanke resulterade i varumärket SKIR.

wp1-1

Som namnet antyder, strävar Skir efter att bidra till en mer transparent hudvårdsindustri och uppmuntra mer hållbara produktval. I mer faktiska termer är Skir en prenumerationstjänst som tillhandahåller 4-6 hudvårdsprodukter var tredje månad. Prenumeranter får alltså noga utvalda produkter levererade direkt hem i brevlådan. De slipper själva stå i butiken och försöka komma fram till vad innehållsförteckningarna innebär eller avgöra vilka produkter som är bäst ur ett hållbarhetsperspektiv.

wp2

För produkterna som Skir tillhandahåller väljs med noggrannhet ut av hudvårdsexperter och kontrolleras för att garantera att innehållet stämmer överens med vad tillverkarna påstår. Konceptet fungerar dessutom som en hjälpande hand för mindre tillverkare av bra produkter, gärna svenska sådana, att nå ut på en konkurrensfylld marknad.

wp3

Varje box från Skir fokuserar på ett specifikt problemområde, exempelvis tveksamma tillsatser som parabener. Då är också produkterna utvalda efter detta alltså produkter som är parabenfria. De ska fungera som goda exempel helt enkelt. Allt detta tas upp i det medföljande magasinet   Inblick. Tanken är att magasinet ska upplysa konsumenterna men också skapa ett mervärde till tjänsten. Att informera genom att inspirera har varit en central tanke i projektet.

wp7

wp4

För att visa på prenumerationskonceptet tog jag fram tre stycken förpackningar (halvårsprenumeration).  Jag valde att ha samma grundform på alla boxar då det kändes mer realistiskt och definitivt mer kostnadseffektivt. De olika snitten på locken samt färgerna och stilelementen fick stå för variationen mellan dem. Förpackningsformen skulle dock kunna uppdateras varje nytt prenumerationsår. Tittar vi på insidan så är produkterna är inslagna i ett texturerat mjukt papper, för att ge extra skydd och hålla allt på plats. De materialval jag har gjort har hela försökt koppla ihop med innebörden i ordet Skir.

wp5

Min grundtanke var redan från ett tidigt stadie varit att inspireras av huden i den gestaltande delen. Därför har jag jobbat med lager, texturer och försökt inkorporera taktila material. Att använda huden som inspirationselement har varit väldigt intressant, då den är både mjuk och flexibel men samtidigt väldigt tålig. I designen har jag därför lekt lite med det mjuka (i form av färgerna, snitten, materialen) mot det lite hårdare (den stabila förpackningen, den gråa ytan).

wp6

Eftersom boxen beställs som en prenumeration och därmed inte måste stå i en butikshylla och tävla om konsumenternas uppmärksamhet så kände jag att jag kunde ta ut svängarna lite mer i form av minimalistiskt stilspråk. I överlag så har jag hämtat influenser från skandinavisk design samt modevärlden. Jag har försökt ge Skir en modern och attraktiv profil, något som jag tror skulle locka målgruppen men samtidigt omsluta produkternas egna varumärken på ett bra sätt.

wp8

Att välja Skir är att göra det du som konsument kan för att sträva mot FN:s globala mål nr 12, vidta åtgärder för en mer hållbar produktion samt konsumtion.