Rensa

Kan man äta ogräs? Ja, men vilket ogräs går att äta och varför äter vi det inte?

Jag heter Hampus Lindstrand och i mitt examensarbete har jag kollat på vad i den svenska naturen vi kan äta, vilka fördomar och inställning som finns till ogräs samt om viljan att börja äta ogräs finns där ute.

I en mer globaliserad värld där vi importerar flera varor från utlandet, skulle vi inte kunna utnyttja vår natur bättre här hemma? Mitt arbete faller under FN’s mål 12, hållbar konsumption och produktion.

Jag har gjort företaget Rensa, Rensa säljer ogräs som råvara samt livsmedel med ogär som bas, blandannat en pesto på maskrosblad och en lemonad på älgört.

Genom förpackningarnas formspårk vill jag med hjälp av illusatrtioner väcka intresse samt spela med fördomarna om att det här går väl inte att äta.

Så, kan man äta ogräs? JA!