Synlig/Osynlig

I ett samhälle som porträtterar och efterfrågar välmående, friska, starka, unga individer är det viktigt att prata om de som inte syns, de osynliga. Hundratusentals ungdomar lider dagligen av sjukdomar eller funktionsvariationer som inte syns.

Dessa osynliga sjukdomar kan både ta fysisk och psykisk form. Det kan exempelvis vara kemiska obalanser i hjärnan, inflammatoriska tarmsjukdomar eller kronisk smärta. Sjukdomarna är inte bara osynliga i bemärkelsen att de inte syns utanpå kroppen, de är även osynliga i samhällsdebatt, samtal och information om ohälsa. Det leder till att sjuka personer dagligen ifrågasätts, förminskas och misstros i allt från sjukvård till nära relationer.

Jag har skapat organisationen Synlig/Osynlig (S/OS) som med visuell kommunikation informerar om och synliggör osynliga sjukdomar. SOS är morsekod för ett nödrop. Och Synlig/Osynlig är ett nödrop för alla de unga som inte är välmående, starka, friska. Ett nödrop från de som varken representeras kulturellt eller socialt eller i samhället. Ett nödrop från de som inte pratas om, ett nödrop från de som inte syns.

S/OS säljer pins. De väcker intresse genom enkel symbolik och är ett sätt att visualisera osynliga sjukdomar. Jag har utgått från symboliken med det öppna och stängda ögat. Där det stängda ögat symboliserar den osynliga sjukdomen och kan bäras av osynligt sjuka som önskar synliggöra sin sjukdom. Det öppna ögat är en symbol för seende och genom att bära den kan du sprida ordet om osynlig ohälsa, visa att du försöker förstå och inte ifrågasätta eller döma en osynligt sjuk person och dennes svårigheter.

Ett sätt som det osynliga också representeras är genom de genomgående element som lyser i mörkret. Precis som med de osynliga sjukdomarna, så finns det där – men det syns inte alltid.

S/OS säljer även merchandise i form av t-shirtar och tygpåsar för att visualisera olika sjukdomar. Tygpåsen bygger på samma symbolik som pinsen, men är ett annat sätt att bära symbolerna. Samt ett sätt att kunna bära två symboler samtidigt.

T-shirtmönstren är tänkta att symbolisera de osynliga sjukdomarnas känsla eller funktion i kroppen. Utöver att fungera som visualiseringar är produkterna tänkta att fungera som konversationsstartare. Det är svårt att prata om det som inte syns – det är det som tröjorna ska utmana. De väcker intresse genom enkel symbolik, abstraka mönster och skrift i morsekod – vilka är ytterligare sätt att visualisera de osynliga sjukdomarna.

På T-shirtarna finns även symbolerna av det öppna och stängda ögat, samt sjukdomstiteln tryckt med transparent mörkerlysande färg. Detta för att kunna signalera sin sjukdom eller sitt specifika stöd.

Det här är mitt bidrag till FNs hållbarhetsmål nummer 3 som handlar om att säkerställa att alla kan leva ett hälsosamt liv och verka för alla människors välbefinnande i alla åldrar. Delmål 3.4 handlar om att till 2030 genom förebyggande insatser och behandling minska det antal människor som dör i förtid av icke smittsamma sjukdomar med en tredjedel samt främja psykisk hälsa och välbefinnande.

Hanna Simu

hannasimu@gmail.com
hannasimu.com