Brabär

Abstract vetenskapliga undersökning

FN:s globala mål nummer 13 är att bekämpa klimatförändringarna, genom bland annat öka kunskapen och förståelsen hos människor. Greenwashing är ett begrepp som beskriver företag som felaktigt marknadsför sig som miljövänliga. Syftet med denna kandidatuppsats var att ur ett mottagarperspektiv undersöka hur Vattenfall i digitala medier och plattformar kommunicerar och marknadsför vindkraft. Genom att besvara frågeställningarna; Hur ser Vattenfalls visuella digitala kommunikation ut kring vindkraft? samt; Hur ser människors uppfattning av Vattenfalls marknadsföring om vindkraft ut i Sverige? Som teoretisk grund användes hållbar marknadsföring, cirkulär design, greenwashing samt CSR, företags samhällsansvar. Metoderna som användes var visuell research och kvalitativa samtalsintervjuer. Resultatet visar att det inte går att definiera huruvida Vattenfall använder sig av greenwashing i sin marknadsföring. Dock så tyder resultatet på att viss information utelämnas.

Ladda ned uppsats som pdf här

Kreativ Brief – Min affärsidé är att skapa ett varumärke som säljer bär odlade i storskaliga hydroponiska odlingar för att förändra branschen. Hydroponiska odlingar är inte begränsade efter var dem är placerade och kan odlas i industrilokaler utanför städer. På så sätt kan transporter av grödor förminskas drastiskt. Detta gör att marknadsföringen av produkten bara behöver vara produkten i sig. Förpackningen är utformad för att tillåta människor att hitta informationen samt att kunna granska varumärkets miljöavtryck. Genom att skanna förpackningens qr-kod får konsumenter inblick hela varumärkets produktion. På så sätt synliggörs företagets miljöavtryck på ett sanningsenligt sätt.

Poster för att marknadsföra varumärket
Bild på förpackningarna

Visuella Identitet – Den visuella identiteten är baserad på värdeorden stilrent, prestigelöst och transparens. Den grundar sig i 15 stycken olika färger, där varje färg representerar ett bär. En designprofil som i varje beslut har utgått från den runda formen som man så vanligt hittar bland bär. Undantaget som ni ser är ju formen på förpackningen som är gjord kubisk för vara allt mer effektivitet under transport och försäljning. Att utgå ifrån smarta transportlösningar med lite luft är en självklarhet för Brabär.

Bild på förpackningarna inkluderande lock

Förpackningarna ställs ut i butik utan lock för att ge konsumenterna möjlighet till att överskåda bärens kvalité. Tillhörande lock finns att plocka i närheten av utställda produkter för att underlätta konsumentens transport av produkten. Det överskott av bär som Brabär producerar fryses in med tryckt lock för att sedan säljas i frysdiskarna. Detta för att undgå svinn.

Framsidorna på respektive förpackning

Fredrik Sverdrup

Hej, mitt namn är Fredrik Sverdrup och jag är 22 år från Stockholm. Kreativitet har varit en stor del av mig så länge jag kan minnas. Med denna examen känner jag att mig redo för att inta världen och de kreativa uppgifter den har att erbjuda.

Kontakt: fredrik.sverdrup@gmail.com

Leave a Reply