2021

Sweettooth

ABSTRACT– I slutet på 2019 var det det varmaste decenniet någonsin uppmätt, med nya rekord i mängden utsläpp av koldiox

Boll

Det finns ett stort problem bakom den linjära ekonomin vi utövar idag, vilket är att avfallen bara fortsätter att växa sa

ALGERA

ABSTRAKT – Detta projekt startade med att jag skrev en vetenskaplig c uppsats om algers potential som framtida livsmedel

VEGA

ABSTRACT– Detta projekt startade med att skriva en vetenskaplig undersökande studie om hur återvinning och märkning av ko

Brabär

Abstract vetenskapliga undersökning FN:s globala mål nummer 13 är att bekämpa klimatförändringarna, genom bland annat ö

AWA

Abstract – Syftet med min uppsats var att med designaktivism som perspektiv undersökt hur den etniska mångfalden inom desi

Minimera

Syftet med min uppsats var att undersöka det mänskliga beteendet relaterat till matsvinn, samt att undersöka utbudet av kon

Lilla Trädalen

ABSTRACT Kan leksaker vara miljövänliga?I min vetenskapliga uppsats undersökte jag ur ett designperspektiv skillnader och l

Kråsboda

ABSTRACT Syftet med studien var att analysera hur Sveriges största lantbrukskooperativ kommunicerar sin verksamhet, undersök

Metal Garden

Abstract Min skriftliga undersökning som då ligger i grund för detta projekt är skriven utifrån mål 5 – målet att ök

INSIKT

ABSTRACT FN:s globala mål nummer två är att se till att avskaffa all hunger. För att uppnå detta så ska man bland annat

kryptokollektivet

ABSTRACT I och med införandet av WWW (world wide web) så har det visat sig att den stora samling av data i form av bilder p

Foodfirm

ABSTRACT Min vetenskapliga undersökning studerade influenser till vegetarianism på Instagram. Hållbarhetsdebatten på socia