AWA

Abstract – Syftet med min uppsats var att med designaktivism som perspektiv undersökt hur den etniska mångfalden inom designbranschen ser ut i Sverige samt hur några etablerade designbyråer jobbar med mångfaldsfrågan. Den är även avsedd att bidra till en reflektion av hur det i sin tur påverkar skapandet som delas med samhället. Resultatet visade att icke-vita inom designbranschen är underrepresenterade och branschen i sin helhet är väldigt homogen. Även fast att designbyråerna inser fördelarna med etnisk mångfald och jobbar mot en mer inkluderande bransch så tycker de att urvalen vid rekrytering är liten och de har svårt att nå ut till de som särskiljer sig från majoriteten.

Jag har jobbat mot det globala målet nr 10 – jämlikhet – mer specifikt har jag riktat in mig på delmål 10.3, där man vill säkerställa lika rättigheter för alla och utrota diskriminering. 

Fulltext:

Kreativ brief – Det finns ett problem i den stora underrepresentationen som finns av icke-vita kreatörer inom branschen och att designbyråer har svårt att nå ut till dessa. Det finns en norm inom branschen och det är brist på röster som skiljer sig från normen. Detta medför förlust av tankesätt och perspektiv som är annorlunda. Inte bara det utan också att brist på representation skapar en känsla av utanförskap.

AWA – Min lösning på problemet är en designaktivistisk plattform som genom co-creating försöker få designbranschen att inse värdet i icke-vita kreatörer. När man har en bredd etnisk mångfald så får man med tankesätt och perspektiv som är annorlunda från varandra. Känslan av utanförskap minskas också när de två grupperna får integrerar med varandra.


AWA skapar workshops med kreativa briefer som i vanliga fall inte når designbranschen eller som helt enkelt misslyckas. Under dessa workshops får designbyråer lösa dessa kreativa briefer tillsammans med icke-vita kreatörer. Genom co-creating får man synliggöra icke-vita kreatörer och deras kunskaper samtidigt som designbyråerna får lära sig, på ett praktiskt sätt, nya kulturer, tankesätt och perspektiv.

Hemsida och Instagram – På hemsidan kommer det finnas information om vad AWA jobbar med och om kreativa brieferna men också uppdateringar kring de lösningar på kreativa brieferna som designbyråer och icke-vita skapar. Det kommer också finnas intervjuer med icke-vita kreatörer för att synliggöra de ännu mer. Instagram kommer användas mycket till marknadsföring men också för att bygga upp en nätverk och skapa spridning.


VAD VI KAN SKAPA GENOM CO-CREATING.

Följande bilder är exempel på vilka varumärken som kan skapas när designbyråer samarbetar med icke-vita kreatörer för att tillsammans lösa kreativa briefer.

Kreativ brief nr 1 – Eritreanskt kryddvarumärke.

Soul Blend är ett kryddvarumärke som säljer kryddor och pulver som används i det eritreanska köket och är grunden i de mest populära maträtterna.

Kreativ Brief nr 2 – Eritreanskt alkoholvarumärke.

291 Brewing co. är ett alkoholvarumärke som säljer öl, honungsvin och likör som vanligen dricks i Eritrea under högtider och firande. Och 291 står för Eritreas landskod. 291 Brewing co. vill ge möjligheten att avnjuta de när det inte är högtid eller firande.


OM DESIGNERN – Jag heter Saron Iohannes Haile, är 23 år gammal och är född och uppvuxen i Eritrea fram tills jag var 8 år. Kreativitet har varit en stor del av mitt liv och har uttryckt sig i alla möjliga former. När jag började på Mittuniversitetet visste jag att grafisk design var det rätta valet för mig! Jag har lärt mig otroligt mycket under mina tre år men mest av allt har jag lärt mig att lita på mig själv.

saronihaile@gmail.com
saronihaile @ instagram

Leave a Reply