Imago

Abstrakt – Mitt examensarbete tar avstamp i globala målen 9 (hållbar industri, innovation och infrastruktur), 12 (hållbar konsumtion och produktion) och 13 (bekämpa klimatförändringarna). Min vetenskapliga studie syftar till att undersöka hur visuell kommunikation och cirkulär design kan bidra till hållbar konsumtion av hundfoder på den svenska marknaden. Det är till störst del hundens köttrika kost som bidrar till mest koldioxidutsläpp från hunden. Därför undersökte jag främst insekter som alternativ proteinkälla, då insekter har 94 procent lägre klimatpåverkan än kött.

Slutsatsen blev att utbudet av insektsbaserade hundfoder på den svenska marknaden idag är minimal, med en total avsaknad av svenskproducerade alternativ. Där med finns stor potentialen för visuell kommunikation och cirkulär design att underlätta för hundägare att göra klimatsmarta val av hundfoder.

Läs min vetenskapliga uppsats HÄR

Kreativ brief – Problemen som identifierades från min vetenskapliga studie var att kännedomen om hundfoders klimatpåverkan behövs ökas bland hundägare. Också att hållbara och klimatsmarta alternativ behövs tillgängliggöras för konsumenterna. Lösningen blev att utveckla varumärket Imago som erbjuder ett klimatsmart hundfoder av svenska mjölmaskar och svenska råvaror. Genom cirkulär design ska varumärket underlätta för hundägare att göra mer hållbara val. Imagos budskap är att även hundar har makten att bidra till en hållbar framtid och ett positivt tassavtryck på klimatet.

Visuell identitet – Imago vill ge en känsla av engagemang, ansvarstagande och att man har makten att göra skillnad. Det är ett varumärke som inte är rädd för att ta ställning i klimatfrågan eller i andra djurrättsfrågor. Det visuella uttrycket fick ta form genom inspiration från demonstrationer och aktivism. Identiteten grundar sig i en tanke om att världen skulle ha varit en bättre plats om den styrdes av hundar. Därför bör hundarna också få maken att göra skillnad, vilket de kan göra genom Imago.

Förpackningar – Det cirkulära tänket genomsyrar hela varumärket från produkt till förpackning. Målet var att skapa en förpackningslösning som till 100 procent har möjlighet att ingå i ett cirkulärt återvinningssystem, samt undvika plast i så stor utsträckning som möjligt. Därför förpackas Imagos foder i en tunn plast av 80 procent återvunnet material, som stadgas upp och skyddas av en återvunnen wellpappkartong. Wellpappen skyddar fodret mot uv-ljus och kraftiga temperaturskillnader. Konstruktionen har utformats för att vara användarvänlig, lätt att komprimera och öppnar upp möjligheten för återanvändning.

Marknadsföring – Imago marknadsför sig framförallt via sin egna webbsida och Instagram. Webbsidan fungerar som en informativ kanal, där kan man läsa mer om hundens klimatpåverkan. Det går även att prenumerera eller köpa Imagos produkter där. Via Instagram har Imago en kampanj som ska uppmuntra människor till att höja sin tass för klimatet. Det är ett sätt för varumärket att engagera konsumenterna i miljöfrågan. För varje höjd tass med hashtagen #höjtassen skänker Imago 10 kr till klimatforskningen som bedrivs av Sveriges Lantbruksuniversitet.

Jag utformade en informativ folder som ska finns tillgänglig i de fysiska djurbutikerna där fodrets säljs. Även en tygpåse skapades som kan säljas på webbsidan eller delas ut på olika event. Tanken med tygpåsen är att man själv ska få skriva ett eget budskap på hundens plakat med en tygpenna.

Slutligen gjorde jag klädnypor med Imagos logga ingraverat i. De ska skickas med när man köper fodret och är till för att återförsluta plastpåsen på insidan och skydda fodret. De kan sedan användas på nytt eller återanvändas till något annat.

Alexandra L. Mercado

Mitt namn är Alexandra Larsson Mercado, jag är 26 år och kommer från Örebro. Jag har en passion för att skapa och ett stort behov av att få utlopp för min kreativitet. Det gör jag främst genom hantverk och formgivning.

Under min utbildning har jag fått utforska makten design har i att både påverka, men också, förändra världen. Något som jag tidigare inte visste att en designer var kapabel till. Jag anser därför att det är min plikt som designer att ta det ansvaret på största allvar efter min utbildning. Det innebär därmed att använda mina designkunskaper till att forma en bättre värld.

alexandralmercado.myportfolio.com