Hygge Bryggeri


Abstrakt

FN:s globala mål nummer sex och femton fodrar skyddandet av vatten och landsburna ekosystem. För att nå målen krävs bland annat bevarandet och restaureringen av naturskogar och ett främjande av ett hållbart skogsbruk. I min vetenskapliga uppsats har jag undersökt huruvida sprängtickan kan, inom småskalig skogsförvaltning, ses som en resurs för konsumenter och för skogsägare ur ett designperspektiv.

Jag heter Alexandra och till mitt examensarbete så har jag arbetat med att ta tillvara sprängtickan och skapat en hälsosam designlösning som fungerar som ny inkomstkälla för privata skogsägare och som på så vis skyddar våra utsatta skosystem.


Kreativ Brief

Det förekommer en grov problematik i hur dagens skogsindustri hanteras. Känsliga och viktiga ekosystem skadas och utrotas till följd av oaktsamhet och okunskap gällande skogsburna resurser och vikten bakom urskogar. För att lösa problemet var målet att bygga ett varumärke som, genom Foodtech och Food Design Thinking, producerar ansvarsfullt framtagna livsmedel av sprängticka med ingredienser från den svenska skogen som är hållbara för ekologin och folkhälsan. Detta för att bygga nya och innovativa inkomstvägar inom skogssektorn utöver avverkning.

Sprängticka är en exklusiv och hälsosam lyxdryck som inte bara är bra för kroppen utan också för miljön.

Varumärke

Hygge är ett alkoholfritt bryggeri med hjärtat i den svenska skogen. Namnet är en kombination av det svenska Hygge som refererar till den yta som uppstår efter skogsavverkning och det danska Hygge ordet för “en stämning av mysighet och bekväm gemytlighet med känslor av välbefinnande och belåtenhet”.

Företagets grund ligger i hållbarhet, innovation och nyfikenhet och målet är att informera och inspirera mottagaren till att våga testa produkter och livsmedel som produceras med outforskade råvaror och tekniker, allt för att hjälpa vår redan överansträngda planet.

Formgivning

Formgivningen är löst inspirerat från neoplaticismens mål att skapa ordning och fullkomlig harmoni genom abstraktion och ingenjörsskap. Detta i kontrast till sprängtickans explosiva och organiska natur skapar ett formspråk som bildar en intressant kontrast mellan det urbana och rurala och mellan det moderna och uråldriga. Flaskan är utformad för att efterlikna svampen och förpackningen en abstrakt björkstam. Typografin är bestående av Sabon i stora delar med undantag för digitala produkter där Frutiger används.

Materialen i formgivningen är varsamt utvalda för att alla vara hållbara och återvinningsbara utan att förlora den exklusiva känslan. Kartongen på förpackningen är högkvalitativ 400g kartong och flaskan är i glas där korken är av korkek.

Ritning på förpackningen

Sprängticka

Sprängtickan är en svampart som förekommer naturligt i det norra barrskogsbältet och växer huvudsakligen på björkträd. Arten är egentligen en parasit som överlever på grund av värdträdet som förser svampen med näring, näring som sedan omvandlas till vitaminer, mineraler, antioxidanter och betaglukaner, polyfenoler och triterpener som ger dess fantastiska hälsoegenskaper.

Sprängtickan har ett enormt marknadsvärde samt hög exklusivitets-grad och har stora förutsättningar att fungera som ny inkomstkälla för privata skogsaktörer, vilket uppmuntrar till nya ekonomiska lösningar utöver avverkning. Detta resulterar i att skogen får stå kvar och att våra skogsburna ekosystem och vattendrag skyddas.

Sprängtickan är fylld med vitaminer, mineraler, antioxidanter och betaglukaner, polyfenoler och triterpener som ger dess fantastiska hälsoegenskaper. Den har en skogig smak med en naturlig underton av vanilj och goda möjligheter att kombineras med andra spännande smaker.

Den kokbok som formgavs för att komplettera varumärket

Alkoholfria drycker

Vid valet av varför sprängtickan skulle få bli just en alkoholfri spritprodukt låg mycket av resoneringen bakom svampens otroligt höga marknadsvärde och dess exklusivitet. Ett annat argument var svampens hälsofördelar; alkoholkonsumtion är ett växande samhällsproblem och alkohol fria spritprodukter är tänkta att förse med ett hälsosamt alternativ som fortfarande håller samma lyxkänsla och kvalité. Det tredje argumentet var att sprängticka är en mycket värdefull naturresurs och ska respekteras därfter.

Hygge Bryggeris onlinenärvaro

Du kan kika på hemsidans prototyp här
(Alla sidans funktioner är inte aktiva i prototypen, du kan kika på startsidan, webbshoppen och hållbarhet)


Jag heter Alexandra och är uppvuxen i Holm, en liten landsbygd fem mil utanför Sundsvall. Jag har haft turen att få växa upp tillsammans med en lång rad av jord- och skogsbrukare och konstnärer vilket har satt en tydlig prägel i mitt formspråk.

Jag tror fullt ut på att design står på fronten när det kommer till den framtida utvecklingen mot ett hållbarare samhälle. Som designers måste börja ta ansvar och aktivt våga argumentera, skapa och designa för hållbar konsumtion. Design utvecklas parallellt med nya tekniker och sociala och världsomfattande förändringar och är ett viktigt medel för framtida förändring. 

Min portfolio

alexandrajansson94@gmail.com

Leave a Reply