Tur & Retur

Abstrakt

Detta projekt tog sin början med en vetenskaplig uppsats om bristande visuell kommunikation av material och hållbarhetsmärkningar i förpackningar för friluftsmat. En kvantitativ innehållsanalys utfördes för att undersöka ett urval förpackningar för friluftsmat där information kring märkningar, konstruktion och material dokumenterades och analyserades. Undersökningen baserades på FN:s globala hållbarhetsmål 12 – hållbar konsumtion och produktion. Resultatet visade att ingen av förpackningarna i undersökningen hade materialmärkningar eller tillfredsställande information om återvinning. 

Läs mer om min undersökning i min vetenskapliga uppsats – Plast i Fjällen

Kreativ Brief

Det är inte hållbart att fortsätta konsumera produkter förpackade i plast när det finns möjligheter att utveckla nya förpackningssystem som istället bidrar till en cirkulär ekonomi. Med ett varumärke som bidrar till en hållbar framtid och som främjar lokala företag kan vi komma ett steg närmare till att bevara våra natur- och kulturarv. Varumärket riktar in sig mot klimatmedvetna personer som vill bidra till ett hållbart Norrland.

Varumärke

Varumärkets namn, Tur & Retur, föddes ur grundtanken att vi ska ta ansvar för det skräp vi tar med oss ut i naturen. Det vi tar med ut på tur skall också gå i retur. Logotypen inspirerades av handgjorda vägvisningsskyltar som man kan finna ute i olika naturområden. Jag valde att skapa ett varumärke som lägger stor medvetenhet på att bevara naturen. Detta skall åstadkommas genom att samarbeta med lokala företag istället för att importera råvaror och att förpacka produkterna i plastfria förpackningar.

Förpackningsdesign

Material
Förpackningen består av en påse gjord av papper med en barriär skapad av råg- och veteskal som är resistent mot fett vilket gör att det frystorkade innehållet klarar sig i upp till ett år i denna förpackning. För att förpackningen ska klara av de hårda förhållanden som en fjällvandring kan innebära har ett yttre skikt av vaxat återvunnet papper lagts till. På så vis klarar denna förpackning väder och vind och är redo att packas ned i din ryggsäck för nya äventyr.

Konstruktion
I butik kan förpackningen hängas på ställning eller ställas fram i displayboxen som förpackningarna fraktats i. Påsen är rektangulär och platt i sin utformning för att enklare kunna packas i ryggsäcken. Förpackningen öppnas med en enkel rivfunktion i hörnet som kommunicerar till konsumenten att maten tillagas i kastrull istället för direkt i förpackningen, detta för att undvika en kladdig förpackning som är svår att göra ren innan den skall återvinnas.

Visuell kommunikation
Förpackningarna är färgkodade där gula förpackningar består av maträtter med kött, blå förpackningar innehåller fisk och gröna förpackningar är veganska. Framsidan är indelad i tre ytor som formas av linjer som inspirerats av bergskedjor. I den mellersta ytan kommuniceras alltid maträtten i form av en illustration i svart silhuett. Förpackningens baksida håller en luftig och tydlig indelning av information för att ge god läsbarhet.

Tillgänglighet
Färgerna valdes utefter användartester där dessa tre färger upplevdes ha bäst kontrast mot varandra för personer med synnedsättning och olika typer av färgblindhet. Typ av maträtt är skriven med tydlig typografi, men illustreras också i silhuetter på förpackningens mittparti för att göra det enkelt för konsumenten att hitta sin favoriträtt i butiken men också för att lätt kunna urskilja de olika förpackningarna i ryggsäcken när man är ute på tur. Alla maträtter kommer i olika portionsstorlekar så att konsumenten kan välja den portion som passar bäst. Detta visas på framsidan i det nedersta högra hörnet med ett S, M eller L för small, medium och large.

De olika portionernas storleksskillnader
Bild från utställning på Sundsvalls Museum


Olivia Peter

Mitt namn är Olivia Peter och jag kommer från Sundsvall. Min uppväxt har präglats av naturupplevelser såsom fiske, camping, skogsturer och vandring. Detta naturintresse var något som fick styra mitt val av examensarbete. 

Under min utbildning på Mittuniversitetet har jag lärt mig om många olika typer av design och jag ser fram emot att påbörja mitt yrkesliv där jag vidare kan arbeta med hållbarhetsfrågor och tillgänglighet.

oliviapeterdesign@gmail.com

Leave a Reply