2022

Frökalendern

Pollinerande insekter minskar kraftigt i antal världen över, och förlusten av biologisk mångfald som detta leder till har

Billie Upptäcker Mens

Abstrakt Mens, denna otroligt naturliga kroppsfunktion, omges fortfarande av både tabu, skam och kunskapsluckor. Trots att vi

REDO

FN:s globala mål nummer 12 handlar om hållbar konsumtion och produktion av varor för att minska vår påverkan på miljön,

Tak’o

ABSTRAKTDetta projekt startade i min C-uppsats där jag undersökte hur vegetariskt och vegansk mat kommunicerade genom sin f

Touch

Ett multisensoriskt förhållningssätt integrerar flera kommunikationskanaler för att kommunicera budskapet. Detta genom att

Terramycel

ABSTRAKT Varje år lämnar vår linjära ekonomi miljarder ton giftigt avfall i naturen. Något som hotar både människors h

Vilda

ABSTRAKT Idag utnyttjar vi endast 0,1% av jordens växtarter och det är osannolikt att du hittar fler än 40 av dessa arter i

OVI

Abstrakt – I dag tillverkas produkter baserad på en linjär struktur. Detta medför att det globala avfallet ökar samtidig

BOTÉ

ABSTRAKT Miljöproblemen växer i takt med den allt ökade konsumtionen, genom att människan idag konsumerar mer än vad plan

Helia

ABSTRAKT Hälften av alla i Norrland känner att vintermörkret påverkar deras arbetsprestation negativt. Pågrund av detta u

KahVeden

ABSTRAKT Varje år konsumerar Sverige cirka 79,7 tusen ton kaffe per år. Mängden kaffesump som Sverige genererar varje år m

Drav

KREATIV BRIEF – Problemet var att det slängs stora mängder drav från ölproduktionen som har stor potential att bli h

REFFÄR

ABSTRAKT Att uppnå cirkulär design ställer många krav på designbranschen, men det ställer även vissa krav på den enski

Tur & Retur

Abstrakt Detta projekt tog sin början med en vetenskaplig uppsats om bristande visuell kommunikation av material och hållbar

Imago

Abstrakt – Mitt examensarbete tar avstamp i globala målen 9 (hållbar industri, innovation och infrastruktur), 12 (hållbar

Hygge Bryggeri

Abstrakt FN:s globala mål nummer sex och femton fodrar skyddandet av vatten och landsburna ekosystem. För att nå målen kr