Sol & Våg

Sol & Våg är ett normbrytande företag som marknadsför sig i form av en oberoende konstkampanj.

Marknadsföringen sker främst på lokal nivå genom en gårdsbutik men säljs även till närliggande orter genom en mobil “husvagns-butik” under speciella event och festivaler. I specifika fall även med cykelbud till återförsäljande mindre butiker.

Sol & Våg pressar juice av Svenska råvaror i sin lokala lanthandel och har en förpackningskedja skapad med tydliga konst och hantverksmetoder.

Det huvudsakliga syftet med Sol & Våg är att idén ska spridas som aktivistisk propaganda vilket blir en protest mot dagens dryckesindustri.

Målet är att ändra dagens konsumtionshets av onödiga livsmedel samt genom ny annorlunda förpackningsestetik skapa nya trender för mer miljövänliga och hälsosamma konsumentval.

Sol & Våg vill jobba för FN’s globala hållbarhetsmål nummer 3, god hälsa och välbefinnande, samt nummer 12, hållbar konsumtion och produktion.

Leave a Reply