Utter&Company

Idag står medelsvenskens livsmedelskonsumtion för 25 procent av sin klimatpåverkan. Det är en hög siffra som enkelt skulle kunna reduceras. Tyvärr känns det som att livsmedelsindustrin gör allt i sin makt för att undanhålla så mycket “klimatviktig” information som möjligt.
Så hur ska vi kunna handla hållbart när vi inte ens ges förutsättningarna till att göra det? – Vi gör det själva!
Jag heter Frida Näsmo har har under mitt examensarbete skapat ett varumärke som gör just det de andra inte gör. Varumärket kommunicerar allt som konsumenter behöver för att kunna handla hållbart, vi belyser de problem vi ser med livsmedelsindustrin och samlar allt under varumärket Utter&Company.
Utter&Company jobbar mot FN:s klimatmål 13, att bekämpa klimatförändringarna och mer specifikt mål 12, hållbar konsumtion och produktion. I arbetet mot målen har Utter&Company bland annat utformat en klimatkasse. Den säsongsbaserade kassen uppdateras varje vecka med tillhörande recept. Beställ en färdig klimatkasse eller plocka ihop din egen i appen. Utter&Company tycker alla har en skyldighet att göra det man
kan därför borde ges möjligheten att ta ansvar och göra det man kan för klimatet, vi vill göra det gott och enkelt att göra gott för klimatet.

Exempelprodukter

App

Reklamfilm – Grillosten

Frida Näsmo

Leave a Reply