MSDL: Touch

Abstrakt

Förpackningsdesign har historiskt sett förlitat sig på visuella element för att fånga kundens uppmärksamhet och för att kommunicera produkten. Svagheten med ett sådant förhållningssätt är att designers och produktägare förlitar sig på att kunden kan uppfatta informationen visuellt. Vidare riskerar en del av informationen att gå förlorad om en del av förpackningen skadas.

Syftet med den vetenskapliga undersökningen är att utforska hur multisensorisk design (MSD) används inom förpackningsdesign. Ett multisensoriskt förhållningssätt integrerar flera kommunikationskanaler för att kommunicera budskapet. Detta genom att använda sig av flera sinnesintryck. Ett sådant förhållningsätt gör att informationen blir tillgänglig för alla. Tidigare forskning visar också på att multisensorisk stimulans har en påverkan på beteende och välmående. Multisensorisk design har därför både ett ekonomiskt och ett ekologiskt värde.

Hämta den vetenskapliga undersökningen här.


En vit låda med texten Touch på ryggen. Fram och baksidan av lådan är kladd med vit päls.

”Design ska inte bara vara visuellt vacker. Den ska kunna upplevas med flera sinnen.”

Delar av lådan Touch visas.
Tre böcker från Bok-serien Touch.

Touch är en showbook-serie som består av tre böcker om taktil design. Den första är en samling av forskning inom multisensorisk design och principer för universell design. Den andra boken utforskar materialegenskaper och hur de upplevs. Den sista i serien tittar på hur taktil design kan inspirera till mer hållbar konsumtion och produktion.

Böckerna är skapade för att inspirera till design som väcker sinnena. Design som går bortom det visuella och som kan upplevas av alla.

Bok med vit omslag. På omslaget finns det kulor som man kan känna på.
Bok med marmorerad omslag som påminner om tapeter.
En sida från boken. Sidan består av plast och plastbubblor med beskrivande text.
Bok med struktur tapet.
Innehållet på boken visas från sidan.

”Böckerna och den tillhörande lådan är tillverkade med omsorg och enligt traditionellt bokbinderi.”

Ett museum-shop där boken Touch finns uppställd.

Kim-Kim är snart nyexaminerad grafisk formgivare vid Mittuniversitetet med fokus på förpackningsdesign, bokformgivning och multisensorisk design.

Tidigare erfarenheter inkluderar kandidatexamen inom kognitiv neurovetenskap och online marknadsföring i London och Gibraltar.

För mer information och kontaktuppgifter besök www.buikimkim.com.

Bild på Kim-Kim

Leave a Reply