Terramycel

ABSTRAKT

Varje år lämnar vår linjära ekonomi miljarder ton giftigt avfall i naturen. Något som hotar både människors hälsa och den biologiska mångfald vi är beroende av. I Sverige förekommer flera tusen förorenade platser som ett resultat av vår rika industrihistoria. Saneringen innebär oftast att man flyttar föroreningar till nya platser. Dessutom är processerna energikrävande och kostar stora summor. Syftet med min studie var att undersöka funktionen hos mycel från ostronskivling att oskadliggöra miljögifter. Funktionen visade sig vara mycket god vilket ger svampen stor potential att användas i en cirkulär jordreningsprocess.

Kreativ brief – Idag är det långt ifrån en självklarhet att testa sin egen jord mot miljögifter och föroreningar. Detta trots att vi vet att de finns runt omkring oss och utgör fara både för människa och natur. För privatpersoner kan en eventuell jordrening bli en mycket kostsam affär med tunga maskiner många arbetstimmar att betala. Att tillgängliggöra ostronskivlingens funktion i en jordreningsprocess skulle innebära att tillgängliggöra ren jord för privatpersoner. 

Jag har skapat Terramycel. Ett varumärke med stort intresse för forskningsbaserade innovationer inspirerade av naturliga processer. Terramycel har siktet inställt på att återställa den natur som hittills skadats av mänsklig påverkan. Målet är att kommande generationer ska kunna leva giftfritt, utan risk för allvarliga sjukdomar och ekologisk kollaps.

Terramycel använder mycel från den populära matsvampen ostronskivling för att minska förekomsten av miljögifter i jord. Organiska gifter bryter den enkelt ner och tungmetaller absorberar den till sin fruktkropp.

Mycelet odlas i restprodukter från skogs- och livsmedelsindustri som sågspån eller skal. Processen är energisnål eftersom mycelet trivs i mörker, rumstemperatur och lätt fuktighet. Allt spill återgår till produktionsprocessen. 

I ett första steg säljer Terramycel provkit för enkelt provtagning av farliga ämnen i tomt och trädgård. Skulle gifter påträffas i oacceptabel mängd erbjuds kunden en anpassad lösning av jordrening med mycel. När jordreningen är klar och nivåerna av gifter är på acceptabla nivåer certifieras tomten som ren från de specifika ämnen den renats för.

Terramycel är ett varumärke som vill ligga i framkant och vara drivande i omställningsprocessen till
en cirkulär ekonomi. Därför går 10% av alla intäkter till ideella projekt att rena miljö med Terramycels produkter. Ideella projekt kan vara allt från allmänna områden eller tomter där ägaren inte har råd att rena på egen hand.

Lista med miljögifter och dess konsekvenser på miljö och hälsa. Foto: Moa Grundvik Ördell.

Provtagningsremiss. Foto: Moa Grundvik Ördell.

Jag heter Moa Grundvik Ördell och har ett stort intresse för cirkulär design och dess processer. Jag tror starkt på att det är upp till oss inom designbranschen att göra vårt bästa för att leda vägen mot den omställning som krävs för ett hållbart samhälle. Genom att skapa intelligent design som inte bara tar hänsyn till människan utan hela den biologiska mångfalden närmar vi oss målet. Förutom detta ägnar jag mycket tid åt foto och photoshopmontage.

Kontakt: moagrundvik@gmail.com

Leave a Reply