Lilla Trädalen

ABSTRACT

Kan leksaker vara miljövänliga?
I min vetenskapliga uppsats undersökte jag ur ett designperspektiv skillnader och likheter av material och märkningar på leksaker som säljs i Sverige utifrån aspekter som hållbarhet och miljö. Undersökningen visade att leksaksindustrin är starkt beroende av plast och att uppskattningsvis består 90 procent av dagens leksaker av plast. Resultatet från undersökningen visade att det finns en efterfrågan från konsumenterna att handla hållbart producerade leksaker men att utbudet och den bristfälliga informationen om leksakerna försvårar möjligheten att välja leksaker som är hållbara.

Full article download as pdf


 

Kreativ brief – Med min vetenskapliga uppsats som grund skapades en kreativ brief. Att skapa ett varumärke som producerar leksaker på ett hållbart sätt av ett hållbart material. Genom en hög kvalitet och en tidlös design, skapa leksaker med en lång livslängd, för en säkrare och hållbar framtid.

Designlösningen är Lilla trädalen, ett giftfritt och miljövänligt leksaksvarumärke som skapar en naturlig och vacker miljö för barnen att leka i.

Varje leksak har en etikett med information om hur den är tillverkad och av vilket material. Samt hur man på bästa sätt tar han om leksaken för att förlänga livslängden.

Leksakerna förpackas i tygpåsar gjorda av gamla lakan. Detta för att i största möjliga mån undvika förpackningar med en engångsanvändning och minimera användningen av onödig kartong. På varje påse finns en etikett med information om påsarnas tillverkning.

Tanken är att alla tygpåsarna ska få ett andra, tredje eller fjärde liv som antingen en gympapåse, matkasse eller som en extra förvaring i hemmet

När ett köp görs via Lilla trädalens webbshoppen medföljer ett informationsblad med ytterligare information om varumärket och tillverkningsprocessen. I informationsbladet finns även en återvinnings skola där föräldrar och barn tillsammans kan läsa och lära sig mer om återvinning.


Jennie Claesson

Hej! Jag heter Jennie Claesson är och 26 år gammal. Jag har alltid intresserat mig för foto och att vara kreativ. Det ni just tittat på är mitt examensarbete där jag visat upp mitt arbete och lite av vad jag har lärt mig under mina tre år på mittuniversitetet. Under mina studieår och det självständiga arbetet har jag fått utmana mig själv och omsatt mina idéer till handling.

Leave a Reply