Kråsboda

ABSTRACT

Syftet med studien var att analysera hur Sveriges största lantbrukskooperativ kommunicerar sin verksamhet, undersöka konsumenters uppfattning om jordbruket och ta reda på jordbrukares egna uppfattning om hur jordbruket visualiseras. Resultaten visar på att sveriges ledande lantbrukskooperativ lägger stor vikt på att kommunicera sin verksamhet som modernt, innovativt och högteknologisk men att lantbrukarna som skildrades i reklamfilmen kan uppfattas som anonyma och något distanserade från betraktaren. Vidare framkom det via enkätundersökningen att samtliga som deltog har en i överlag hade en positiv inställning till jordbruket även om majoriteten också bedömde att de hade relativt begränsad kunskap om sektorn. Majoriteten av respondenterna skulle dock vilja lära sig mer om jordbruket och få större insikt i dess metoder. Svaren från intervjuer med lantbrukare visade på att samtliga respondenter anser att det finns tydliga brister med hur jordbruket framställs och porträtteras i media samt att det i överlag saknas väsentlig kunskap och respekt för yrket bland de som till exempel rapporterar om det.

Fulltext: Ladda ner som pdf


Kreativ brief – Är det möjligt att stärka jordbrukssektorn med hjälp av visuell kommunikation? Med avstamp i studien som visade på att majoriteten av konsumenterna som deltog i studiens enkätundersökning vill lära sig mer om jordbruket och få insikt i dess metoder, särskilt i förhållande till djurhållning och hållbarhet är det relevant att se om det går att finna en kommersiell lösning som kan hjälpa till att höja konsumenters medvetenhet, intresse och kunskap om jordbruket för att på sikt gynna Sveriges självförsörjningsgrad gällande livsmedel, främja lokala producenter samt lyfta frågor som berör jordbruket och landsbygden i politiken. Satsningar på det svenska jordbruket behövs för att skapa ett konkurrenskraftigt lantbruk och en levande landsbygd, förhoppningen med projektet är att öka relationen mellan producent, råvara och konsument för att på så sätt verka för en hållbar utveckling.

Därför har jag skapat Kråsboda. Ett varumärke som ser animalistiska produkter ur ett holistiskt perspektiv och som siktar på att stärka relationen mellan råvara, producent och konsument. Vi tror på att en stärkt relation till det vi äter lägger grunden för hållbar utveckling med minskat matsvinn och bättre nyttjade resurser inom landet. Med fokus på en alltmer bortglömd guldgruva, organmat, hoppas vi på att inspirera människor till att ta tillvara på allt.

Förr i tiden åt människan organmat i allt större utsträckning och vi fick därmed i oss en mängd vitaminer och mineraler som idag gärna tas som kosttillskott. Att få dessa genom maten vi äter är dock det absolut bästa sättet att få i oss det vi behöver och anledningen till varför animaliska råvaror är så bra är på grund av att de har en hög biotillgänglighet för människan, vilket innebär att vi har lätt att ta upp och absorbera näringen.

På Kråsboda tycker vi det är viktigt att kunna prata om kött och animaliska livsmedel ur ett hållbarhetsperspektiv istället för att det ska vara antingen eller. Animaliska produkter pekas gärna ut som en miljöbov men vi skulle argumentera för att det beror på hur man ser på det och vilka aspekter som vägs mot varandra på en samhällsnivå. Vi vill jobba för realistiska och långsiktiga lösningar som gynnar djur, människa och natur. Sverige behöver mer naturbetesmarker för att gynna den biologiska mångfalden och nötkreatur med sitt skonsamma sätt att beta kan vara en bra resurs som också går att kombinera med flertal ekonomiska intressen. Visionen blir att få människor att vilja investera i maten de äter och uppmuntra till ett nytt sätt att köpa och konsumera matvaror.

Kråsbodas hemsida i videoform

Molly Wiström

Hej hallå mitt namn är Molly Wiström och aldrig hade jag väl trott att jag skulle göra ett examensprojekt om organmat efter mina tre år som nästan vegan, men så blev det. Utöver den anekdoten intresserar jag mig för landsbygden och numera också lantbruket. Annars är fotografering ett av mina stora intressen här i livet och och grannens kor har definitivt varit ett av mina favoritmotiv under uppväxten, väldigt roliga djur (och har du förresten inte lyssnat på kor som betar någon gång så borde du definitivt göra det). Som grafisk designer tycker jag om att försöka balansera tradition med modernitet, då känner jag mig som allra mest hemma.

mollywistrom@gmail.com

Leave a Reply