Minimera

Syftet med min uppsats var att undersöka det mänskliga beteendet relaterat till matsvinn, samt att undersöka utbudet av konsument-appar med fokus på matsvinn på den svenska marknaden. Resultatet visade att det finns en utbredd medvetenhet om problemet med matsvinn, men trots detta faktum så sker den största andelen matsvinn i svenska hushåll. Resultatet visade även att det finns en avsaknad av appar med fokus på matsvinn.

Beteenden relaterade till matsvinn, Sandra Karlberg (2021)

För att minska på det enorma matsvinn som sker i svenska hushåll idag så måste hjälpmedel utvecklas och tydliga riktlinjer sättas för att människor ska kunna få den hjälp som de behöver för att lära sig om problemet och att göra bättre val. Här kommer Minimera in i bilden.

Jag har utvecklat företaget Minimera. Vår app hjälper användaren, att i sin vardag, nyttja de livsmedel som finns till hands genom att t.ex. föreslå recept utifrån dessa. Användaren lär sig att reflektera över sin konsumtion och upptäcker nya sätt att använda välkända livsmedel för att minska på sitt svinn.

Minimera erbjuder i samband med appen en matkasse-tjänst med en annorlunda tappning. Istället för att köpa hem en kasse med matvaror för att kunna tillaga utvalda recept, så utgår Minimeras matkasse ifrån vad du redan har hemma och kompletterar dessa varor och uppmanar användaren att tänka i nya banor.


Jag heter Sandra Karlberg, är född -97 och växte upp i en by utanför Skellefteå, vid namn Kåge. Jag har under de senaste åren hittat ett utlopp för min kreativitet genom konsten av grafisk design, och det största intresset har jag funnit inom området för UI/UX-design.

designbysaka @ Instagram


Leave a Reply