kryptokollektivet

ABSTRACT

I och med införandet av WWW (world wide web) så har det visat sig att den stora samling av data i form av bilder på internet ökar risken för plagiat för den enskilda konstnären. Kryptokonsten som är ett relativt nytt fenomen som med hjälp av blockkedjeteknik utgör en digital konsthandel av så kallade NFT-tokens möjliggör till visso att bekämpa detta. Men blockkedjans innebörd i och med dess relativt omogna stadie kan uppfattas som svår att förstå. Jag har fokuserat på FN:s hållbarhetsmål 9, hållbara industrier, innovationer och infrastruktur.

Ladda ned min vetenskapliga undersökningen i pdf-format här


Kreativ brief – Konst har en stor betydelse för en öppen demokrati. Konsten behövs för att vi ska kunna dela tankar och åsikter om samhället. Men för de enskilda konstnärerna poserar i dagens läge den digitala världen ett hot i form av plagiat. Ju mer bilder vi publicerar till internet desto lättare blir det att plagiera och förstöra för de enskilda konstnärerna. I sin tur kan detta leda till att konstnärer blir negativt inställda till att producera konst. För den öppna demokratin behöver vi ändra på detta och se till att konstnärer har möjlighet att uttrycka sig utan risk för plagiat.

Kryptokollektivet – Jag har därav skapat Kryptokollektivet. Ett konstnärskollektiv med ett fysiskt galleri där en för alla alla för en kämpar för en transparent handel av digital konst. Med hjälp av digitala montrar i galleriet kan vi skapa en upplevelse i att se och interagera med konst. Konsten i sin tur kopplas till en blockkedja där all information om konstverken står skrivet i skärm. På så sätt kan konstnären likaså konsthandlaren vara säker på att deras ägandeskap är med de var dem än går.

Konsten Konsten samt konstnärerna står i fokus på kollektivet och kollektivet vill att dess konstnärer ska kunna leva på sin konst. Därav kan konsthandlare köpa digitala konstverk som står utställda i de fysiska galleriet och bidra till kollektivets konstnärer.

Poster – Som tack för att man som konsthandlare har bidragit till kollektivets konstnärer så får man sitt verk i form av en poster i formatet 70×100.

Qr-kod – Tillhörande denna poster finns en qr-kod som hänvisar personen i fråga till en sida med information om konstverket. Denna information ligger på blockkedjan och är där för att stanna. Här kan man se vem som är konstnär och vem som äger verket. På så sätt kan konsthandlare samt konstnären se sitt ägandeskap med hjälp av postern.

Förpackning – Postern förpackas i ett klotat papprör för att ge samma känsla av hantverk som konstverken ger. Tillhörande förpackningen är en sleeve med ett handtag för att underlätta transport av produkten.

Visuell identitet – Kryptokollektivets visuella identitet använder sig av mönstret från hålkort, som var ett sätt man hanterade data på förr i tiden. Här kan man se en process över hur jag kom fram till mönstret.

Förpackningens helhet – Förpackningen använder sig av detta mönster genomgående och består av många olika delar. Dessa delar ska vara enkla att montera ihop för de konstnärer som jobbar i galleriet.

Hemsida – På hemsidan kan man ta del av aktuella utställningar samt läsa om kollektivet och vad kryptocertifikatet handlar om (dvs allt från köp till hur ens ägandeskap fungerar på en blockkedja).

Kryptokollektivet är en plats för alla konstintresserade att finna en trygghetspunkt i. På kryptokollektivet är vi en för alla, alla för en.


GUSTAV THUNBERG

Jag heter Gustav Thunberg och är från Uppsala. Jag trivs som bäst när jag får vara kreativ och jobba i visuella former. Jag drömmer om att någon gång i snar framtid skaffa hund och ta med den och fjällvandra, för på något sätt känns det som att hundar älskar natur och vildmarksliv på samma sätt som jag gör.

Kontaktuppgifter: gustav.thunberg@gmail.com

Leave a Reply