Bokhjältarna

Under de senaste åren har läsförståelsen försämrats hos svenska barn, och en av orsakerna kan bero på att högläsningen håller på att försvinna i de svenska hemmen. Allt färre föräldrar högläser för sina barn och på grund av dagens digitala utveckling väljer många barn datorn eller surfplattan framför boken. Som förälder är det lättare att ge barnen en Ipad istället för att faktiskt ta upp en bok och läsa tillsammans med barnen. Detta är ett problem som det talas alldeles för lite om med tanke på vad boken och högläsningen ger barn, och vad som kommer att hända dem om de inte har den läsförståelse som krävs för att klara av skolan eller det vuxna livet. Alla barn behöver hjälp att träna och bemästra läsning och idag är det många barn som inte får denna hjälp. Det räcker inte bara att skolan gör sitt arbete och det är här som min kultursatsning kommer in.

Logotyp

 

Min kultursatsning heter Bokhjältarna och är ett projekt som har som mål att inspirerar och motivera barn och föräldrar till högläsning. Bokhjältarna riktar sig till barn mellan 2-10 år och erbjuder dem en plats dit de kan komma och lyssna på högläsning. Bokhjältarna vill skapa en positiv attityd till läsning hos barnen och inspirera dem, och det kommer förhoppningsvis att leda till att de börjar efterfråga högläsning i hemmet och på så sätt också involvera föräldrarna i den betydelsefulla stunden. Bokhjältarna är i ständig rörelse och erbjuder högläsning på olika platser runt om i kommunen, för att på så sätt nå ut till så många barn och föräldrar som möjligt. Högläsningen kan exempelvis äga rum i en pool på Himlabadet, i värmestugan vid Sidsjöbacken, eller varför inte på någon plats på Södra Berget. Högläsningstillfällena sker med olika barngrupper beroende på ålder och de anställda som arbetar inom projektet och som högläser är bland annat bibliotekarier och barnpedagoger. Bokhjältarna bjuder också in ”gästläsare” med jämna mellanrum och det kan vara allt ifrån kända författare och berättarröster till lokalkändisar, som exempelvis Charlotte Kalla och Kevin Walker.

Jag ville ge projektet en enhetlig och modern identitet som tilltalar både barn och vuxna. Jag började med att arbeta fram en logotyp. Jag ville att den skulle kännas lekfull och fantasifull och hittade ett typsnitt som jag tycker passar perfekt till Bokhjältarna som heter Souses. Jag har valt att använda starka färger till detta projekt eftersom jag tycker att det passar bra och det uppskattas av barn. Jag har valt att använda fem stycken färger utöver svart och vit som man kan kombinera och välja mellan. Färgerna jag använt är gul, rosa, grön, blå och orange. Till den grafiska profilen har jag gjort en mönsterrapport med bokstäver, eftersom projektet handlar om bilder och bokstäver. Jag har placerat bokstäverna på ett lekfullt sätt och använt mig av olika ord som projektet står för. Jag har använt mig av mönsterrapporten till bland annat visitkorten, men har också använt den till förpackningarna.

Gruppbild

Bokhjältarna har en sidoverksamhet som finns till för att stödfinansiera projektet. Sidoverksamheten består av produkter som uppmuntrar barnen till läsning och som hjälper dem att lära sig bokstäverna på olika sätt. Produktutbudet består av barnböcker, bokpåsar, bokmärken, bokstöd, affischer, memory, pysselböcker, ritblock, färgpennor och pussel. Större delen av produkterna som säljs är Bokhjältarnas egna, men exempelvis barnböckerna kommer från andra återförsäljare. Hela produktutbudet går att köpa på Bokhjältarnas webbshop. Bokhjältarna har också en pop up-store som gör det möjligt att vid varje högläsningstillfälle kunna köpa vissa utvalda produkter på plats. De tre produkterna jag har valt att förpacka är böcker, memory och affischer.

Bokpåse

Det är viktigt att man har något att förvara sina fina böcker i, därför har jag gjort en bokpåse. Det är en tygpåse i bomull med Bokhjältarnas logotyp på. Jag vill att påsen ska fungera lite som marknadsföring för projektet och har därför valt att bara placera logotypen på den.

Memory

Den andra förpackningen jag gjort är till ett bokstavsmemory där man ska para ihop den versala och den gemena bokstaven. Spelet handlar om minne och att komma ihåg, därför bildar bokstäverna i mönsterrapporten på förpackningen och memorybrickorna dessa ord. På baksidan av förpackningen finns en kort beskrivning av produkten och Bokhjältarnas webbadress.

Affischf

Den tredje förpackningen jag gjort är för färgglada bokstavsaffischer. Istället för att göra ett klassiskt runt rör har jag gjort en triangelformad förpackning. Bokstäverna i mönsterrapporten på denna förpacknings bildar ordet läsa. Även på denna förpackning finns information om innehållet och webbadress på baksidan. Både locket och botten på de båda förpackningarna är vita för att ge plats till typografin eftersom mönstret är ganska ”rörigt”.

Det här projektet har varit väldigt roligt att arbeta med jag hoppas att Bokhjältarna kommer att bidra till att fler barn och föräldrar får upp ögonen för högläsning.