Modest hippie

Mitt examensprojekt har utgått från FN:s hållbara utvecklingsmål 3: se till att alla kan leva ett hälsosamt liv och verka för att människor i alla åldrar mår bra.

Då jag själv haft problem med sköldkörteln, som är en av dom hormonproducerande körtlarna, valde jag att fokusera på något som inte bara påverkar vår hälsa, men som också kan ge effekter på kommande generationer; hormonstörande kemikalier. Dessa kommer vi i kontakt med varje dag på en mängd olika ställen och enligt forskare så finns det en stark koppling mellan dessa kemikalier och många sjukdomar och hälsoproblem som vi brottas med idag.

Jag skulle vilja påstå att det inte är hållbart för vår framtid att vi fyller oss med dessa kemikalier och att det finns behov av att hitta andra lösningar.

I mitt projekt har jag riktat mig till kvinnor som kan ses som den mest drabbade gruppen, då kvinnor i högre grad än män lider av hormonella problem, samt att de kemikalier en gravid kvinna har i sin kropp kan ge oåterkalleliga effekter på fostret.

Med fokus på produkter som används för att attrahera men som ofta innehåller kemikalier som är kopplade till bland annat minskad fertilitet har jag skapat konceptet Modest hippie som säljer underkläder och parfymer som inte är hormonstörande.

Konceptet ”Modest hippie” grundar sig på idén om den moderna hippien, dvs personer som har stort engagemang när de gäller miljö och hälsa men med influenser från den klassiska hippien, något som återspeglas i illustrationer och produktnamn.

 

 

 

 

 

Frida Ödling                                                                                                           fridaodling@gmail.com