Lit.

Idag är det 61 miljoner barn i världen som inte har möjlighet att gå i skolan. Här i Sverige är det 700 barn varje år som inte går i skolan, fastän att vi har skolplikt. Trots våra goda förutsättningar, är det ca en femtedel av dagens 15-åringar som har svårt att läsa mellan raderna och …

More

Modest hippie

Mitt examensprojekt har utgått från FN:s hållbara utvecklingsmål 3: se till att alla kan leva ett hälsosamt liv och verka för att människor i alla åldrar mår bra. Då jag själv haft problem med sköldkörteln, som är en av dom hormonproducerande körtlarna, valde jag att fokusera på något som inte bara påverkar vår hälsa, men …

More

Walter – Din digitala matförvaring

Vi människor slänger hälften av all mat vi köper. Vi handlar mer mat än vi hinner äta. Hållbara konsumtions- och produktionsmönster är FN:s 12:e hållbarhetsmål. Och det är grunden för mitt examensarbete. Ett arbete om att rädda maten. I min förundersökning fann jag att den största anledningen till varför vi slänger mat är att maten …

More

Syncing Cycles

I Sverige är vi vana vid att kvinnor har mens. Ändå finns det liten till ingen förståelse för att många lider av starka smärtor några dagar i månaden och det är oerhört svårt att bli tagen på allvar inom vården. För att kunna förändra synen på mens måste vi börja här. Jag har utgått från …

More

KALM

Jag har alltid haft ett stort behov av lugn och ro omkring mig. När jag var yngre upplevde jag många gånger att det var stimmigt och stökigt i skolan, vilket bidrog till att jag inte gillade skolmiljön. För en tid sedan började jag förstå att jag är högkänslig. Högkänslighet har idag börjat uppmärksammas mer och …

More

KALLT

Jag kom på idén till mitt examensprojekt när jag satt i soffan en kväll och åt glass. UNDP definierar en hållbar konsumtion som en effektiv användning av resurser. Varför finns det då inget material till förpackningar som kan återvinnas till 100 % på marknaden? Ungefär 80 procent av all kartong återvinns, men den kan inte …

More