Lit.

Samlingskort

Idag är det 61 miljoner barn i världen som inte har möjlighet att gå i skolan. Här i Sverige är det 700 barn varje år som inte går i skolan, fastän att vi har skolplikt. Trots våra goda förutsättningar, är det ca en femtedel av dagens 15-åringar som har svårt att läsa mellan raderna och förstår alltså bara det som explicit uttrycks i texten. Det här är ett stort och skrämmande samhällsproblem, att alla barn och ungdomar inte kan läsa. 

Mitt examensprojekt tar avstamp i FNs hållbarhetsmål nummer fyra: God utbildning till alla. Och jag vill att alla barn och ungdomar ska kunna läsa.

Min lösning är lit. Genom detta varumärke vill jag skapa nyfikenhet och läslust. Lit. arbetar med läsfrämjande aktiviteter och produkter för barn och ungdomar. Det är både en biblioteksbutik och en app. I butiken, som finns i anslutning till, eller på bibliotek säljs det olika produkter som uppmärksammar och utvecklar läsandet. Appen är en digital samlingsportal, ett pedagogiskt verktyg som tillgängliggör alla berättelser, presenterade för alla olika medier. Målet är att det ska finnas åtminstone en berättelse för alla.

Kreativ bok
Tapetrullar

Örngott Kudde

Utställning