Oxygen Box

Det finns för mycket skit i luften inomhus. En vanlig dag andas du in en massa farligt som finns i dina inomhusmiljöer – farligt som i slutändan kan ge dig cancer. Rätt o-soft va? Lösningen på problemet är växter, kompis. Förgröna dina inomhusmiljöer med de växter som enligt NASA renar luften bäst från cancerframkallande gifter. …

More

Synlig/Osynlig

I ett samhälle som porträtterar och efterfrågar välmående, friska, starka, unga individer är det viktigt att prata om de som inte syns, de osynliga. Hundratusentals ungdomar lider dagligen av sjukdomar eller funktionsvariationer som inte syns. Dessa osynliga sjukdomar kan både ta fysisk och psykisk form. Det kan exempelvis vara kemiska obalanser i hjärnan, inflammatoriska tarmsjukdomar eller kronisk smärta. Sjukdomarna är …

More

Lit.

Idag är det 61 miljoner barn i världen som inte har möjlighet att gå i skolan. Här i Sverige är det 700 barn varje år som inte går i skolan, fastän att vi har skolplikt. Trots våra goda förutsättningar, är det ca en femtedel av dagens 15-åringar som har svårt att läsa mellan raderna och …

More

Syncing Cycles

I Sverige är vi vana vid att kvinnor har mens. Ändå finns det liten till ingen förståelse för att många lider av starka smärtor några dagar i månaden och det är oerhört svårt att bli tagen på allvar inom vården. För att kunna förändra synen på mens måste vi börja här. Jag har utgått från …

More

EKO PAK

Varför är ekologiska livsmedelsprodukter förpackade i plast, till exempel paprikor? Större delen av de ekologiska matvaror som säljs i butik idag är förpackade i plast, vilket motsätter sig den ekologiska märkningen. För hur ekologisk och miljövänlig är egentligen en plastförpackning? Jag heter Felicia Wikman och jag har i mitt examensarbete lagt fokus på att minska …

More

KALM

Jag har alltid haft ett stort behov av lugn och ro omkring mig. När jag var yngre upplevde jag många gånger att det var stimmigt och stökigt i skolan, vilket bidrog till att jag inte gillade skolmiljön. För en tid sedan började jag förstå att jag är högkänslig. Högkänslighet har idag börjat uppmärksammas mer och …

More

/timme

Snart tar jag examen. Snart ska jag börja jobba och snart möter jag en arbetsmarknad, där situationen för timanställda beskrivs som orimlig. Idag befinner sig hälften av alla världens arbetstagare i otrygga anställningar. I Sverige är unga absolut överrepresenterad i kategorin. De både duschar och sover med sina mobiltelefoner, livrädda för att missa ett samtal …

More

Hub

Det är inte kul att glömma sin telefon hemma en dag. Inga meddelanden, inga telefonsamtal. Ingen uppkoppling . En annan sak som också verkar jobbig är att fly från krig, åka gummibåt över Medelhavet, komma fram till en liten ö och inte kunna höra av dig till någon, för telefonen man faktiskt  har med sig …

More

KALLT

Jag kom på idén till mitt examensprojekt när jag satt i soffan en kväll och åt glass. UNDP definierar en hållbar konsumtion som en effektiv användning av resurser. Varför finns det då inget material till förpackningar som kan återvinnas till 100 % på marknaden? Ungefär 80 procent av all kartong återvinns, men den kan inte …

More