Kvinnoskydd

En av tio flickor missar skolan under sin menstruation. Det gör att dom kommer efter i skolan och många gånger avbryter skolgången helt. Anledningen kan vara att de inte har råd att köpa mensskydd, men ofta handlar det om att mensskydd inte finns tillgängligt, att de inte finns där de behövs. Jag heter Amanda Eriksson …

More

Brain Food

Problem 160 000 personer i Sverige lider av någon typ av demenssjukdom där alzheimer är den vanligaste. De största riskfaktorerna är hög ålder och ärftlighet men sjukdomen kan även uppträda tidigt, redan från 35 års ålder. Och visste ni att kvinnor drabbas i större utsträckning än män? Problemet är att sjukdomen ökar och antalet drabbade …

More