Too Lazy – Mindre lat och mer klimatsmart

Om vi vill och vi kan – varför gör vi det inte?
Det var frågan jag ställde mig när jag påbörjade mitt examensprojekt som kretsar kring FN:s globala mål nummer 13: Bekämpa klimatförändringen. Anledningen till att jag funderade på det är att många undersökningar visar att vi gärna vill och kan vara mer klimatsmarta, men själva utförandet verkar vi ha lite svårare för. Svaret på min fråga om varför vi inte kommer till skott hittade jag i forskning om design som skapar beteendeförändringar. När vi har motivation och kapacitet att utföra ett beteende fattas bara en sista signal, en trigger, som säger till oss att det är dags att utföra beteendet nu.

I mitt projekt har jag använt mig av triggers för att vi ska vara mer miljövänliga i vardagen. Jag har skapat varumärket Too Lazy som uppmärksammar oss på när vi är för bekväma och hjälper oss att ta bättre vara på våra resurser så att vi kan vara mindre lata och mer klimatsmarta.

De produkter jag har tagit fram är designade för att angripa problemområden som flera miljöorganisationer uppmärksammat och där vi som individer skulle behöva bättra oss. Vår överkonsumtion av plast, energi- och vattenresurser, onödiga bilresor och ohållbara konsumtion av livsmedel orsakar vår miljö onödiga påfrestningar och vi måste bättre oss. Nedan följer utförligare beskrivningar av alla produkter.

Kasseminimerare –  Att glömma kassen hemma är lätt hänt – men svårt att hantera för miljön. Onödig produktion och konsumtion av plastkassar är både energi- och naturresurskrävande. Den bästa kassen är den som används flest gånger så för att reducera problemet behöver vi påminnas, triggas, i ögonblicket vi riskerar att glömma att ta med oss kassen när vi ska handla. Genom att placera påminnelsen, i form av en produkt som i sig fungerar som en krok för tygkassen, på ytterdörren behöver vi inte uteslutande förlita oss på vårt minne. En räknare som möjliggör kontroll och översikt på hur många kassar vi faktiskt sparar in vid varje tillfälle vi kommer ihåg att ta tygkassen ger produkten ett mervärde genom att vi både kan se hur mycket vi besparar miljön, men också plånboken.

Vattensparare – Duschen är ett jättebra ställe för tankar, sång och grunnande – men det finns risk för att vi glömmer bort tiden och slösar onödigt mycket på vatten- och energiresurser. Ett timglas i duschen som gör dig uppmärksam på när ditt duschbesök nått 5 minuter kan ge dig bättre koll på tid spenderad i duschen och därmed begränsa din vattenförbrukning.

Bilreducerare – Enligt trafikverket är ungefär 80% av bilresorna i tätort i allmänhet kortare än 3-4 kilometer, och personbilarna står för 20% av Sveriges totala klimatutsläpp. Om vi skulle åka mer kollektivt, cykla eller gå de sträckorna istället hade det uppenbarligen kunnat betyda väldigt mycket för miljön, och likt kasseminimeraren kan en påminnelse i ögonblicket vi är på väg att utföra ett beteende som belastar vår miljö onödigt mycket vara effektivt för att utesluta det. Med ett nyckelfodral kan produkten i sig påminna oss och göra oss mer medvetna i vårt val av transportmedel.

Konsumtionspåminnare – Maten vi konsumerar har stor påverkan på vår miljö och beräknas stå för en fjärdedel av vår klimatpåverkan. Kylskåpet är en alldeles ypperlig plats för att påminna oss själva om att ta bättre vara på maten vi köper, konsumera mer hållbart och äta mindre kött. Magnethängda vaser ger ett dekorativt inslag men kan samtidigt göra oss medvetna om våra val av livsmedel.

 

 

Leave a Reply