Frökalendern

Abstrakt – Pollinerande insekter minskar kraftigt i antal världen över, och förlusten av biologisk mångfald som detta leder till har fastställts vara ett lika stort hot mot mänskligheten som de pågående klimatförändringarna. För att främja den biologiska mångfalden och vilda pollinatörer behöver alla i samhället göra insatser. Syftet med min vetenskapliga undersökning var att ur ett designaktivismperspektiv undersöka hur visuell kommunikation skulle kunna bidra till ökat konsumentengagemang kring pollina­törer och biologisk mångfald. 

Under mitt examensarbete har jag arbetat med att ta fram en designlösning som ska gynna våra pollinerande insekter och engagera konsumenter i att hjälpa dem.


Kreativ brief – Problemet som jag vill bidra till att lösa är minskningen av pollinerande insekter som sker till följd av otillräcklig föda. Den allmänna kunskapen om dem är dessutom för låg, vilket är en nyckel till ökat engagemang för dem. Min affärsidé blev att skapa en engagerande produkt med blomfröer som gynnar pollinerande insekter och sprider kunskap om ­dem. Målet är att skapa en originell produkt som kan nå ut till människor som kanske inte redan odlar särskilt mycket.


Frökalendern – Min designlösning blev Frökalendern som ska gynna pollinerande insekter och verka för att öka kunskapen om dem. Frökalendern har en originell konstruktion och design som hoppas ska engagera konsumenter till att ta ansvar för att hjälpa de pollinerande insekterna. Frökalendern lägger stor fokus på blomningssäsonger och kommer därför i tre utgåvor; Våren, Sommaren och Hösten. Detta för att det är viktigt att blommande växter finns från tidig vår till sen höst för att bidra med föda till de hårt arbetande pollinatörerna.


Varumärket bakom Frökalendern är Bi och Blom. De bedriver sin egen trädgård med växter som gynnar pollinerande insekter, och de ekologiska fröerna är sedan de som ingår i Frökalendern. Bi och Blom brinner för odling och därmed också för att främja den biologiska mångfalden!


Frökalendern är en presentprodukt som du kan köpa till dig själv, en vän eller familjemedlem. Den är omsluten av en stabil box klädd i strukturerat papper. Med Frökalendern följer förutom blomfröer också två bundna böcker och tolv vykort med tryck.


Bi och Blom inspireras av naturens starka färger och blomsäsongerna i sin grafiska profil. De pollinerande insekterna är även de som är i fokus som designelement på förpackningarna.


Frökalenderns konstruktion och design är inspirerad av bokkonsten. Produkten ska vara både engagerande och kunskapsgivande med sina många ytor för upptäckande.


Med varje Frökalender medföljer två bundna böcker. En om utgåvans blomsorter och en om ett släkte av pollinerande insekter.


Vykorten har tryck med Bi och Bloms egna illustrationer. De kan sparas hemma som dekoration, eller skickas till nära och kära. På baksidan av vykorten finns korta informativa texter om pollinerande insekter.


Såklart medföljer också fröförpackningar i mindre format. Fröerna räcker till en mindre odlingsyta som täcker målgruppens behov, och de bidrar samtidigt till en ökad mångfald av blommor som gynnar pollinerande insekter.


Med Frökalendern hoppas Bi och Blom att fler ska upptäcka glädjen i odling, och framför allt att ett engagemang ska väckas för de pollinerande insekterna!


Om designern – Jag heter Hanna Granlund, föddes hösten 92 i Luleå men är uppvuxen på Alnö utanför Sundsvall. Jag har intresserat mig för konst en stor del av livet och upptäckte ämnet grafisk design för bara några år sedan. Sedan dess är jag helt fast. De stora möjligheterna inom detta område gör att jag alltid hittar nya intressanta saker att utforska. Efter examen hoppas jag på flera verksamma år där jag kan lära mig ännu mer.

hanna_granlund@hotmail.com

Leave a Reply