OVI

Abstrakt – I dag tillverkas produkter baserad på en linjär struktur. Detta medför att det globala avfallet ökar samtidigt som människan fortsätter att förbruka jordens naturresurser på att ohållbart sätt. Sverige är ett av länderna som har antagit FN:s globala mål för hållbar utveckling och ska mål 12 uppnås, som handlar om att säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster till år 2030, måste en omställning till ett cirkulärt samhälle ske.

Syftet med min studie var att undersöka hur cirkulär design kan främja hållbar konsumtion genom produkter tillverkade av matavfall eller restprodukter från livsmedelsindustrin. Resultatet visade att det finns ett intresse av att konsumera inredningsprodukter tillverkade av matavfall och att det finns en positiv inställning till att förändra invanda konsumtionsmönster.

Fulltext: Ladda ner som pdf


Introbild

Kreativ brief – I dag finns det för få företag som inkluderar ett cirkulärt tänk inom inredningsbranschen. Människan behöver minska på konsumtionen av nyproducerad och ohållbar inredning och ta tillvara på de resurser som redan finns. Jag ville därför skapa ett cirkulärt företag som arbetar med att återanvända ett avfall, nämligen äggskal, för att tillverka hållbara inredningsprodukter. Företaget riktar sig till stil- och miljömedvetna människor som värdesätter unika och hantverksmässiga produkter.

Produktförpackningar

Designlösningen blev OVI, som växte fram med visionen om en framtid där långsam produktion är normen, hantverkstillverkningen värnas, skadliga material undviks och avfall används som en resurs. Inredningsbranschen är annars ett segment som ofta använder nya resurser vid produktion, resurser som börjar ta slut från vår planet. Till skillnad från många av våra konkurrenter är OVIs produkter 100 procent naturliga, biologiskt nedbrytbara och tillverkade av återvunnet material.

Produkt med förpackning
Produkt med förpackning
Öppnad förpackning
Flyer
Folder
Ljusstakar
Ljusykta och ljusstake

OVIs produkter är handgjorda, och då jag ville att förpackningen skulle följa samma känsla tillverkade jag min egna pappersmassa och formpressade förpackningarna anpassade efter varje produkt.

Webbshop

Utöver OVIs butik kommer företaget också ha en egen webbshop där produkterna kommer säljas. Här kan man även läsa och lära sig mer om det material som företaget använder.


Hallå, Sigrid heter jag och är 24 år gammal. Att vara kreativ och skapa i olika former har alltid varit en stor del av mitt liv. Det ni precis har tittat på är mitt examensarbete där jag visar delar från mitt slutprojekt. Efter tre lärorika år på Mittuniversitetet är nu drömmen och målet att självklart att få fortsätta arbeta med någon form av det kreativa.

Leave a Reply