BOTÉ

ABSTRAKT
Miljöproblemen växer i takt med den allt ökade konsumtionen, genom att människan idag konsumerar mer än vad planeten kan hantera. Om vi ska uppnå Agenda 2030 och mål 12, som innebär en hållbar konsumtion och produktion, krävs det en mer social, ekonomisk och ekologisk hållbar utveckling. Där har konsumenten en viktig roll att axla, då det är genom konsumentens val av produkter och varor som det påverkar hur företag jobbar och utvecklar deras produkter, affärsmodeller och distributioner. Genom att främja återanvändning och återvinning av material som redan finns till hands eller som blir över i produktionen, så kan målet mot en mer cirkulär ekonomi uppnås. Det kan därmed skapas ett kretslopp mellan företag och konsument som kan bli en viktig del mot en mer hållbar och cirkulär skönhetsindustri. Syftet bakom denna studie var att undersöka, ur ett cirkulärt designperspektiv, hur hygienartiklars förpackningar kan bidra till en hållbar konsumtion. Det visade sig att de flesta människor använder sig av dessa sorters produkter utan att vara medveten om den miljöpåverkan som dessa hygienartiklar har, samt att de inte har någon aning om hur deras egna vanor och beteenden kan ha en påverkan på miljön. Samtidigt så önskar allt fler att få ta del av information om hur de kan förbättra sin livsstil för att leva och agera så miljömedvetet som möjligt.

Länk till min vetenskapliga uppsats

KREATIV BRIEF
Problemet är den brist som finns kring den visuella kommunikationen på förpackningar när det gäller återvinning, miljömärkningar och innehåll samt att dagens hygienartiklar inte är en del av ett cirkulärt tänk. Jag ville skapa en hygienartikel som en hållbar och resurseffektiv än dagens produkter på marknaden, där vattnet i produkten tagits bort, vilket gör att det går att minska produktens storlek och därmed dess miljöpåverkan. Den ska vara en effektiv produkt och förpackning och ska därmed vara lätt att organisera och förvara både på resan och i hemmet. Varumärket skulle få konsumenten att känna att de gör ett bra val när de väljer att köpa produkten både i produktens innehåll och förpackning men även avtrycket som produkten gör på miljön. 


VARUMÄRKE
Mitt varumärke heter Boté, inspirerat från det franska ordet för skönhet, Beauté. Det franska ordet skrivs fonetiskt /bote/, och det är där som jag blev inspirerad till varumärkets namn. Att skönhet kan finnas i det dolda.

DESIGNIDÉ
Tanken bakom formspråket till projektet var den runda formen. Där den runda hårprodukten var starten till cirkeln, som jag sedan jobbade med genomgående. Det cirkulära tänket och den cirkulära formen i skönhetsprodukten skulle stå i fokus och därmed bidra till ett mer hållbar skönhetsindustri.

PRODUKTERNA
Varumärket jobbar med resurseffektiva produkter och material, där schampo och balsam med tillhörande refiller och resestorlekar är produkterna som tagit fram under detta projekt. Där idén var att skapa produkter utan tillsatt vatten, för att på så sätt minska produktens storlek samt skapa en förpackning i ett mer hållbart material som går att refilla och återanvända.


OM DESIGNERN

Mitt namn är Hanna Rikner och jag är 26 år gammal, och jag är född och uppvuxen i Sundsvall. Sedan jag var liten har jag älskat skapandet, och började tidigt att fatta tycke för uttrycka mig kreativt. Jag uttryckte mig delvis genom skönhetsprodukter, vilket senare ledde mig till flera års arbete inom skönhetsindustrin. Detta intresse var det som fick styra mitt val av examensarbete.

När jag sökte in på utbildningen hade jag lite till ingen kunskap om området, så dessa år har blivit de mest lärorika åren hittills. Jag har lärt mig så otroligt mycket om design och om jag mig själv, samtidigt som jag funnit vänner för livet. Där vi tillsammans drömt om ett kreativt yrke. Nu kan jag bara hoppas att drömmen kan komma att bli till verklighet.

Leave a Reply