D’EAUBONNE

I generationer har kvinnor kämpat för sina mänskliga och kvinnliga rättigheter. Trots detta står just kvinnor för över 70% av sjukskrivningarna i Sverige idag, 2/3 av alla flickor i åldern 16-18 år känner sig stressade i vardagen och mer än dubbelt så många kvinnor som män går runt och känner sig värdelös eller mindre värd än andra. Samtidigt anses kvinnor i många samhällsskikt inte vara auktoritär nog att ta ledarpositioner eller att göra sin röst hörd. Kvinnors utseende tycks alltid vara en angelägenhet för allmänheten. Och de som frångår normen provocerar.

Det är en ständig obalans mellan att vara för mycket eller för lite.

Jag heter Kajsa Holten. I mitt examensarbete har jag arbetat med att ta fram en designlösning som ska bidra till de globala hållbarhetsmålen nr 5, Jämställdhet och nr 13, Bekämpa klimatförändringarna. Jag fann, under min vetenskapliga undersökning, inspiration i Greta Thunberg. Hon låter sig inte tystas av den enorma kritik som hon dagligen får motstå, istället använder hon det till sin fördel för att föra sin rörelse framåt.

Min kreativa designprocess tog avstamp i tanken – Hur skulle världen se ut om fler unga kvinnor vågade tänka som Greta? Inte söka perfektion, inte låta sig dämpas. Se värdet i sig själv och inte genom andras ögon.

Jag skapade varumärket d’Eaubonne. Ett ekofeministiskt sminkvarumärke som bryter mot skönhetsnormen och grundar sig på värdeorden mod, styrka och sårbarhet. För var når vi en ung målgrupp bättre än genom att bryta oss in på en marknad som livnär sig på unga kvinnors osäkerheter?

Liquid multiuse, färg i pipettflaska.

d’Eaubonne säljer multifunktionella produkter som anspelar på konstnärsmaterial och marknadsför sig med former av aktivism. Grunden i affärsidén är att försöka att, i en skönhetsfixerad marknad, skapa ett tomrum där kvinnors utseende ska vara en ickefråga.

Dense multiuse, färg i tub.
Creamy multiuse, färg i burk.
Solid multiuse, färgpenna.

Målet med projektet är att stärka unga kvinnor för att våga ta kampen för ett jämställt och hållbart samhälle på djupet. Att våga ta kampen för sig själv. För grunden till problemet är inte, och har aldrig varit människor som sminkar sig eller ej. Det är samhället, dagens media och marknaden som porträtterar skönhet på ett sätt som inte är hållbart och som faktiskt kan förstöra liv.


Hemsidan lägger fokus på information och varumärkets värdegrund. Det handlar om att föda en ny tanke, omkonstruera något som är inlärt på djupet och skapa en ny värld inom skönhetsindustrin. Vi tror på idén att det sker genom kunskap, insikt och delade erfarenheter. Och en smula ironi.

Leave a Reply