JOIN | select combine unite

Idag finns begreppet ”slit och släng-samhälle” som vi har skapat på grund av att vi konsumerar allt mer och mer. Detta leder till påfrestningar på miljön eftersom så mycket material hamnar i omlopp.

Samtidigt som vi konsumerar mer blir vi intalade att vi bör bli mer miljömedvetna. Jag tror även att vi alla också strävar efter detta. Men hur enkelt är det egentligen att göra ett hållbart val? Varför gör vi inte alltid hållbara val? Finns det något alls egentligen som leder oss i rätt riktning?

I min vetenskapliga uppsats var syftet att undersöka hur grafisk design kan bidra till bättre kommunikation från klädvarumärken och styra konsumenten till ett mer hållbart val, med utgångspunkt från FN:s globala mål 12 – hållbar konsumtion och produktion och mål 13 – bekämpa klimatförändringarna.

Jag kom fram till att det behövs fler insatser kring hållbarare alternativ inom klädindustrin, så det därmed blir enklare att göra ett bättre val.

Jag skapade därför varumärket JOIN, där vi vill visa hur man på kreativa sätt kan minska textilavfallet.

Vårt grundkoncept går ut på att du skapar ditt plagg av överblivna kläddelar. Du sätter samman delarna med knappar, dragkedjor eller kardborre och kan därefter kombinera plagget så långt som fantasin räcker.

JOIN utgår efter sina tre ledord: SELECT där du väljer vilka klädesdelar du vill ha, COMBINE där du själv kombinerar dem som du vill och UNITE då du fäster ihop delarna till ditt alldeles egna unika plagg.

Förpackningarna

Här är då den återanvändbara förpackningen där jag inspirerats av psykedeliskt 60-tal.
Baksidan förpackningen där innehållet och adress finns med.
Manual och information om företaget samt underhåll av plagget hittar du på mellandelen innan du öppnar förpackningen helt.
Såhär kan förpackningen återanvändas som en klädhängare till delarna.

Butiken

JOIN:s butik skulle kunna se ut såhär.

Med detta varumärke kommer vi förhoppningsvis kunna upplysa om hållbarhet till konsumenter som tycker det är svårt att göra hållbara val. Att man kan komma långt bara man tänker lite utanför lådan och låter kreativiteten ta över.

Leave a Reply