KALM

Jag har alltid haft ett stort behov av lugn och ro omkring mig. När jag var yngre upplevde jag många gånger att det var stimmigt och stökigt i skolan, vilket bidrog till att jag inte gillade skolmiljön.

För en tid sedan började jag förstå att jag är högkänslig. Högkänslighet har idag börjat uppmärksammas mer och mer. Att vara högkänslig innebär att man är född med ett känsligare nervsystem än genomsnittet, vilket bland annat bidrar till starkare reaktioner på yttre intryck. Forskaren och psykologen Elaine Aron menar att barn som är högkänsliga blir överväldigade av höga stimulansnivåer. Att vara högkänslig är inte en diagnos, utan ett medfött personlighetsdrag och omkring en femtedel av världens befolkning tros vara det.

En undersökning jag gjorde om just högkänslighet visade att ett lugnt rum kunde vara hjälpsamt för den som är högkänslig. Därför tog jag fram KALM – en bordsskärm som fungerar avskärmande från stim i skolan, speciellt utvecklad med det högkänsliga barnet i fokus.

 

KALM_logotype

 

KALM_test

KALM är tänkt för barn i tidig skolålder, då jag vill att alla barn ska uppleva att skolmiljön är på samma villkor för alla – oavsett om man har behovet att vara mer för sig själv eller inte.

Nedan visas KALMs webbshop i olika enheter och hur en kampanj i form av en video, kan se ut i sociala medier.

site_mockup

kalmshopfb

KALM har färger som lugnar sinnet och är tänkt som ett hjälpmedel anpassat för högkänsliga barn, men passar alla skolbarn vid exempelvis lässtund eller eget arbete.

KALM_colours

Jag vill att alla barn ska få vara i en skolmiljö där de trivs. Högkänsliga barn ska få den lugn och ro de behöver. Vi som är känsliga behöver lite mer lugn i vardagen. Mer KALM.

KALM_reading

Annelie Appelvik Sundström
annelie.a.sundstrom@gmail.com