ÄTBAR

Livsmedelsproduktionen måste öka med hela 70% till 2050 för att maten ska räcka till alla människor på jorden. Anledningen till att det är en sån hög siffra är för att befolkningen ökar och de resurser vi har räcker inte till framtiden. Det innebär att vi inte kan fortsätta med den ohållbara köttkonsumtionen som sker i samhället idag. Vi måste hitta nya hållbara lösningar.

Jag har skapat företaget ÄTBAR. Ett restaurang och butikskoncept som genom visuella element ska locka fler människor i Sverige till att äta insekter som livsmedel. Konceptet blir en lösning för att uppnå de globala målen nr. 12. Hållbar konsumtion och produktion och mål nr. 13 Bekämpa klimatförändringarna.

Att äta insekter är en ny och hållbar lösning som har en potential att kunna ersätta den ohållbara köttkonsumtionen som finns idag. Insekter är ett bättre val för både hälsan och miljön. Därför har jag skapat projektet som kan ge en ätbar framtid!

Bild på förpackningarna

ÄTBAR är ett företag som säljer produkter med syrsor och vegetariska produkter, helt enkelt hållbara livsmedel. De förpackningarna med orange toppen innehåller syrsor och de gröna är vegetariska.

Som man ser på bilden över har ÄTBAR ett cirkulärt tänk. Syrsorna odlas och blir sedan till foder för de nya syrsorna, detta innebär att det inte blir några matavfall från restaurangen utan att allt kommer till användning. Syrsor tar upp väldigt lite yta, därför odlas syrsorna i samma lokal som restaurangen och butiken.

Från ingången
Butiken
Restaurang/baren
Kassorna

Restaurangen och butiken är uppdelade i två delar. Butiken finner man på höger sida när man går in i lokalen och restaurangen på vänster. Bakom dörren vid kassorna kan man gå på rundvandring och se på hur syrsorna odlas.

Leave a Reply