Seupp

Vad gör du när du har 5 min över?
Mobilen och sociala medier har idag blivit en allt mer naturlig del av våra liv och är någonting vi använder oss av flera gånger om dagen för att exempelvis fördriva tid. Men hur påverkar detta beteende egentligen vår hälsa?
Jag heter Adele, och jag har utgått från mål nr 3. Hälsa och välbefinnande.

Samtidigt som användningen av sociala medier ökar så ökar även den psykiska ohälsan hos unga människor, Och dessa två har en koppling till varandra. Jag har därför tagit fram varumärket SEUPP, samt ett alternativ till sociala medier i form av en målarbok för att distrahera, uppmärksamma samt få målgruppen att reflektera över sitt beteende och sitt användande av sociala medier.

Det handlar inte om att vi ska sluta använda sociala medier helt, för plattformarna har även sina fördelar. Det handlar om hur vi förhåller sig till plattformarna, hur mycket vi låter dem påverka vår hälsa och att vi måste komma till insikt att det inte går leva upp till den perfekta bilden av verkligheten.

Vi måste sluta jämföra oss med andras framgång, utseende, karriär och upplevelser. Vi är inte sämre än någon annan men vi mår sämre om vi jämför oss med det som visas på sociala medier. För där visas bara det bästa från människor liv. En bild som inte representerar hela sanningen.

En svag självkänsla leder i sin tur till att vi blir mer sårbara för oro, depression och ångest vilket är tillstånd som också är stressrelaterade.

Vi människor har ett biologiskt behov av att uttrycka vår kreativitet då det har en stor inverkan på vår hälsa och vårt välmående. Att fylla i förproducerade mönster är terapeutiskt och hjälper oss att komma ner i varv samt gör gott för den mentala hälsan. Det vill säga en motsatt påverkan än den som sociala medier har på oss. Målarböcker skapar exempelvis positiva effekter som : minskad oro, ökat fokus samt medveten närvaro. Att befinna sig här och nu.

Se upp
Se upp från din mobil
Se upp för sociala mediers negativa påverkan på din mentala hälsa
Se upp för att se vad som är viktigast i just ditt liv.

Leave a Reply