Change

Texten på denna poster visar utdrag ur vittnesmålen från #SistaBriefen (en dotterhashtag till #MeToo som protesterar mot den sexism och de sexuella trakasserierna som härjar i byråbranschen). Den beskriver en bransch där sexistiskt beteende vardagsmat, där män sitter på nästan alla maktpositioner och där du kan räkna med 10 000 kr mindre i ingångslön om du är kvinna. Det är i denna bransch som nästan all den reklam vi ser dagligen skapas, all den reklam som formar och påverkar den värld vi lever i.

Representationen av kvinnor i reklam speglar den smutsiga kultur som råder på byråerna. I dagens representation av kvinnor normaliseras sexism och sexuella trakasserier. Det finns enorma mängder forskning som visar på de skadliga effekter som denna sexistiska, objektifierande och stereotypa representation av kvinnor har, på både kvinnor och män.

Om byråbranschen fortsätter ta fram sexistiska och objektifierande budskap och bilder som sedan får forma omvärlden så är det inte så konstigt att kulturen inte förändras. Men just byråvärlden har en unik möjlighet att förändra kulturen. En förbättrad kultur inom byråvärlden skulle leda till att budskapen som skapades där också förbättrades. Bättre budskap skulle betyda en bättre omvärld.

CHANGE är en organisation som går ut på att förändra – och förbättra – kulturen inom byråbranschen. Det är en organisation som lyfter och informerar om problemet, som bistår med information som förklarar och förtydligar problematiken med den nuvarande kulturen. Organisationen erbjuder föreläsningar anpassade för att hjälpa företag inom byråbranschen att förändra sin kultur och hjälpa dem att ta medvetna beslut för att bli en mer jämställd arbetsplats.

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply