Kära, älskade!

Jag var 14 år när kom jag ut första gången. Jag har tur som har kunnat vara öppen om det sedan dess. För andra kan det ta längre tid. För vissa sker det inte ens under deras livstid. Selma Lagerlöf älskade två kvinnor livet ut, men i historieskrivningen har de bara förblivit goda vänner.

Mitt projekt tar avstamp i FNs hållbarhetsmål nummer 10, minskad ojämlikhet. När vi står utanför normen behöver vi veta att vi inte är ensamma. I en tid då hatbrott mot HBTQ personer som jag själv ökar istället för minskar, behöver jag veta att jag inte är ensam.

Därför har jag med min organisation Förgätmigej skapat Kära älskade, en vandringsutställning som belyser HBTQ-personer från historien.

Genom att synliggöra personer från historien kan jag berätta för oss som lever nu att vi har aldrig varit ensamma. Precis som Selma, var vi här, kära och älskade.


 

 

Leave a Reply