2 grader

Vi förväntas nå 2 graders global uppvärmning vid år 2040. Detta riskerar dramatiskt högre havsnivåer, extrema väderförändringar och en mer ogästvänlig värld. En värld där mat- och vattenkris kommer bli allt vanligare. Det är inte en värld som jag vill leva i. 

Därför har jag skapat organisationen 2 grader för att uppmärksamma om den globala uppvärmningens konsekvenser på oss människor. Genom en informationskampanj som består av tre deadlines som varje upplyser om en konsekvens av den globala uppvärmningen, vill jag få fler att förstå problemet. Att vi alla påverkas, även vi här i Sverige. Varje deadline symboliseras av en produkt som också kan hjälpa oss att klara deadline. 

Överskottet av försäljningen går till arbete mot klimathotet, i form av bland annat forskning. På så sätt är det ett lätt sätt att stödja ändamålet samtidigt som man köper en produkt som kan minska ens egen klimatpåverkan. Organisationens hemsida kan du kolla på här. 

DEADLINE 2025: Rent vatten, informerar om det extrema vädret som kommer av klimatförändringarna, såsom översvämningar som kan leda till att vårt dricksvatten blir förorenat. Detta symboliseras av en vattenflaska, men som också kan användas för att minska sin konsumtion av onödiga plastflaskor och engångsmuggar. 

DEADLINE 2038: Hälsa, handlar om att Arktis beräknas vara isfritt vid år 2038. När isen smälter frigörs bakterier och virus som har legat inkapslade i isen väldigt lång tid. Mjältbrand, smittkoppor och böldpest är några av det sjukdomar som riskerar att spridas. Detta symboliseras av en tvål, eftersom det är en grundläggande produkt för att hindra bakterier från att sprida sig. Dock kan kanske inte tvål skydda oss från mjältbrand, men mycket av den plast som används, transporter som består till mestadels av vatten och palmolja som många tvålar innehåller idag, är alla problem som bidrar till att bland annat isarna smälter. Därför är denna tvålen är fri från vatten och palmolja i en förpackning utan plast! 

DEADLINE 2050: Mat, belyser svårigheterna med att odla mat i framtiden. På grund av torka kommer tillgången på livsmedel minska med en tredjedel till år 2050. Mycket av våra utsläpp idag kommer från den mat vi äter. Vi behöver därmed ändra våra matvanor och äta till exempel tång eller alger som har en väldigt låg klimatpåverkan.

 

 

 

 

 

 

Det här är mitt bidrag till FN:s hållbarhetsmål nr 13, Bekämpa klimatförändringen. Jag hoppas med detta att vi aldrig når 2 graders global uppvärmning.

Linnea Johansson

 

Leave a Reply