ARREST

https://youtu.be/GJ-HTqL3pHM Förra veckan kunde man läsa i dagstidningarna hur skärmar har en negativ inverkan på barns liv. En bidragande faktor till detta är överdriven konsumtion av skärmtid, där intresset hos de yngre ofta utgörs av passiva aktiviteter såsom dator och tv-spel. En passiv livsstil som kan öka risken för fysisk och psykisk ohälsa. Av denna …

More

JOD.CO

I Sverige lider en halv miljon av en sköldkörtelsjukdom, men tiotusentals upplever att vården de får inte hjälper. Sköldkörteln är ett livsviktigt organ som behöver jod och selen för att kunna fungera och brist på dessa ämnen är starkt kopplat till sköldkörtelsjukdom, vilket är ett stort globalt problem. För trots WHO:s rekommendationer om tillsättning av …

More

MadLove

Alla som någonsin har demonstrerat har något gemensamt. De var arga, kärleksfulla och framförallt modiga. Arga och kärleksfulla för att de kämpar för sig själva och andra för förändring, och modiga för att de vågar visa sin åsikt och kämpar för den. Men en studie visar att det finns en fara att sociala medier ger …

More

Agera!

Mitt namn är Emma Norgren och mitt självständiga arbete tar sin grund i FN:s hållbarhetsmål nummer 12 – Hållbar konsumtion och produktion. En hållbar konsumtion är avgörande för vår framtid, för om vi inte gör något, om vi fortsätter som vi gör idag beräknas temperaturen enligt de senaste rapporterna från FN:s mellanstatliga panel om klimatförändringar, …

More

Brain Food

Problem 160 000 personer i Sverige lider av någon typ av demenssjukdom där alzheimer är den vanligaste. De största riskfaktorerna är hög ålder och ärftlighet men sjukdomen kan även uppträda tidigt, redan från 35 års ålder. Och visste ni att kvinnor drabbas i större utsträckning än män? Problemet är att sjukdomen ökar och antalet drabbade …

More