Anod – womens tools and workwear

Hur lockar man fler kvinnor till tekniska yrken och hur får man de som redan finns i branschen att stanna? I dag är elektriker ett av Sveriges mest mansdominerade yrken. Endast två procent av landets elektriker är kvinnor. Antalet kvinnor borde vara avsevärt mycket högre.

Anods produkter riktar sig främst till kvinnor i elbranschen och är till för att underlätta i arbetet. Kvinnor och män har olika kroppsbyggnad och vi vet av egna erfarenheter att ett stort problem som finns för kvinnor är knäskydd och arbetshandskar. Den sekundära målgruppen är kvinnor i allmänhet. Produkterna lämpar sig bra till såväl hemmet som till arbetet och är även tänkt att säljas till skolor där produkterna behövs. Med våra verktyg ska man känna att man har ett bra grepp så man slipper förslitningsskador och blåsor i händerna. Även skyddsutrustningen är modifierad på så viss att de ska passa kvinnans fysiska förutsättningar såsom arbetshandskar i modell mindre. Våra produkter motverkar diskriminering och på andra sätt stödjer lika rättigheter och möjligheter oavsett kön.

Vad är det då som gör att elektriker är ett typiskt manligt yrke? Varför är det så svårt att acceptera kvinnor i branschen? Jag är själv utbildad elektriker och har fått uppleva machokulturen och jargongen som finns i branschen, något som tyvärr gör att många kvinnor byter yrke. Genom att ta fram produkter anpassade för kvinnor kan vi kanske få fler kvinnor att stanna i de tekniska yrkena och på så sätt få en mindre könssegregerad arbetsmarknad inom elbranschen. Många kvinnor kämpar idag för att komma in i arbetslivet och bli ekvivalenta medarbetare på lika villkor som män.

Leave a Reply